Göteborgs stad bekräftar: ”Det finns en tystnadskultur”

Medarbetare känner sig kontrollerade av cheferna och vågar inte tala fritt – tystnadskulturen finns i alla socialförvaltningar i staden. Det slår stadsledningskontoret i Göteborgs stad nu fast.
– Om chefer vill ge oss en fin bild av verksamheten har de inte riktigt förstått. Om något är allvarligt måste vi få ta del av det direkt, säger Marina Johansson, kommunalråd (S).