Göteborgs skolor inför anställningsstopp

Grundskoleförvaltningen har beslutat om anställningsstopp i alla grundskolor i Göteborg. Stoppet gäller för alla tillsvidareanställningar och vikariat på över tio dagar.
– Det kommer att bli katastrof, säger Andrea Meiling, ordförande Sveriges Lärare i Göteborg.