Tre av fem göteborgare vill se en begränsning av elsparkcyklar.
Tre av fem göteborgare vill se en begränsning av elsparkcyklar. Bild: Måns Langhjelm/Göteborgs-Posten

Göteborgarna vill begränsa elsparkcyklar

Göteborgarna har tröttnat på elsparkcyklar.
Sex av tio göteborgare vill se en begränsning i användandet av elsparkcyklar, enligt en ny SOM-undersökning från Göteborgs universitet.
– Det finns en ganska stark opinion kring den frågan, säger Daniel Jansson, forskningskommunikatör på Göteborgs universitet.

ANNONS
|

Under morgonen släpptes SOM-institutet vid Göteborgs universitets årliga invånarundersökning för 2019. Den har till syfte att kartlägga att belysa hur vanor och attityder förändras över tid i Göteborg och även kartlägga vilka frågor göteborgarna anser vara viktigast för dem.

Den viktigaste samhällsfrågan för göteborgarna var sociala frågor, som fick den högsta noteringen med 27 procent i undersökningen. Detta tätt följt av frågor kring lag och ordning samt frågor om integration och immigration, som landade på 25 respektive 24 procent.

– Det är inte jättemycket som har förändrats sedan 2018, men sociala frågor och frågor om lag och ordning har ökat ganska markant sedan förra året, säger Daniel Jansson, forskningskommunikatör vid SOM-institutet på Göteborgs universitet som står bakom rapporten.

ANNONS

– Sociala frågor handlar framförallt om trygghetsfrågor och säkerhet. Det kan också ha med inkomstskillnader och sociala skillnader mellan olika områden att göra, förklarar Daniel.

De frågorna har ökat på bekostnad av frågor om infrastruktur som toppade listan 2018.

– 2018 var det en extremt het fråga i Göteborg i samband med valet, mycket på grund av Västlänken som spelade en stor roll i valprocessen. Det har halkat ner som en prioriterad fråga, säger Jansson.

Göteborgarna vill begränsa elsparkcyklar

En fråga som stuckit upp som glödhet hos göteborgarna är användandet av elsparkcyklar.

Sex av tio göteborgare vill se en kraftig begränsning av elsparkcyklar och tycker att det är ett bra lokalt politiskt förslag.

– Det kan tyckas som en trivial fråga, men hela 60 procent tycker det är bra och bara 17 procent tycker det är dåligt. Det är en ganska stark opinion, säger Daniel Jansson.

Vad är det de vill?

– Det är upp till var och en att ha sin egen bild av det skulle kunna vara, det definieras inte i undersökningen. Men det vi ser är att det är kopplat till användande. Det är främst äldre som tycker det är bra med en begränsning av elsparkcyklar, säger Daniel Jansson.

Liksom för hela världen har 2020 varit ett speciellt år även för SOM-institutet.

ANNONS

Undersökningen gjordes innan coronapandemin slog till och på grund av en specialundersökning av viruset på nationell nivå kommer rapporten en månad sen än vanligt.

– Det är viktigt att ha med sig när man läser den här undersökningen. Gissningsvis kommer sjukvård komma mycket högre när vi lanserar mätningen för 2020 nästa höst, spår Daniel Jansson.

ANNONS