Göteborgare uppmanas koka vatten efter läcka

Boende i flera stadsdelar i Göteborg uppmanas att koka sitt vatten efter en stor vattenläcka på tisdagskvällen. Då stod ett stort antal hushåll i delar av Göteborg utan vatten då en ledning vid vattenverket i Alelyckan gått sönder. Sent under kvällen började vattnet komma tillbaka.

ANNONS

– Det kan ta ett par dagar innan vi har gjort nödvändiga vattenprover. Vi har inga indikationer på att det skulle vara hälsofarligt att dricka vattnet men av säkerhetsskäl vill vi uppmana folk att göra det, säger Anne Lundgren, kommunikatör vid Göteborgs stad.

Under tisdagskvällen rådde stora vattenstörningar i delar av Göteborg och stora delar av staden var utan vatten. Orsaken bakom problemet var en vattenläcka på en stor dricksvattenledning som gjordeatt delar av Norra Hisingen, Angered och Örgryte-Härlanda hadedåligt tryck i ledningarna eller inget vatten alls. Kommunen arbetade länge under kvällen med att reparera läckan.

Strax efter klockan 23 under tisdagskvällen började vattnet komma tillbaka för de flesta drabbade hushållen. Men kommunen uppmanar boende i Eriksbo, Bergsjön, Gunnilse och Bergum att av säkerhetsskäl koka vattnet innan de dricker det, borstar tänderna eller använder det vid matlagning, detta gäller även under onsdagen.

ANNONS

– Det är en ren säkerhetsåtgärd, det har varit så låga nivåer och då vill vi ta vattenprover och få dem godkända innan vi säger att folk kan dricka vattnetigen. Vi vill inte vänta på att någon ska bli sjuk och sedangå ut, utan vi vill ta prover först, sa då Anne Lundgren, kommunikatör vid Göteborgs stad.

Ny information på fredag

Under både onsdag och torsdagen kommer kokpåbudet att gälla. Först på fredag eftermiddag kommer förvaltningen Kretslopp och vatten gå ut med ny information om när kokpåbudet upphävs.

– Det här har fått en större påverkan än vad vi trodde och kommer att ta längre tid än vad vi trodde. Vi vet inte hur länge det här kommer att ta, men tidigast den tredje november kan det bli aktuellt att upphäva kokpåbudet, säger Helena Wall, kund- och kommunikatonschef vid Kretslopp och vatten.

Hur länge kommer man att behöva göra det?

– Det kan ta ett par dagar innan vi har gjort nödvändiga vattenprover. Vi har inga indikationer på att det skulle vara hälsofarligt att dricka vattnet men av säkerhetsskäl vill vi uppmana folk att göra det. Nu måste vi ta flera vattenprover och analysera dem och vi vill absolut säkra på att det inte har hänt något med vattnet. Det är en säkerhetsåtgärd helt enkelt i förebyggande syfte.

ANNONS

Uppmanar till sparsamhet av vatten

Göteborgs stad har ställt upp vattentankar med dricksvatten vid busshållplatsen på Rymdtorget i Bergsjön och på Kortedala Torg.Tappställen finns också vid gångbron på Kortedala Torg, och längst in på Petrifängsgatan, Oktobergatan, Novembergatan, och Månadsgatan samt vid Eriksbo Östergärde. Ytterligare vattentankar finns också vid Ica Gunnilse och pizzeria Arman Place vid Lerumsvägen i Olofstorp. Information på flera språk finns att hitta på kommunens hemsida.Här kommer kommunen lämna mer information så fort de vet något mer.

Samtidigt uppmanar kommunen Göteborgarna att spara på vattnet då det råder brist efter läckan.

"Väldigt mycket vatten som läcker ut"

Vattenläckan orsakades av ettpågående bygge i Alelyckan. I samband med det ska man pålat igenomen av ledningarna. Kommunen larmades om läckan vid 17-tiden efter att entreprenören själv upptäckte problemet.Enligt Kretslopp och Vatten är den trasiga ledningen 800 millimeter stor och ligger på ett hundratal meters avstånd från Vattenverket.

– Det ären stor ledning, vi förser ju staden från två vattenverk och allt vatten från Alelyckans vattenverk kan inte komma ut till staden helt enkelt. Ledningen har blivit genompålad av en påle, så det är väldigt mycket vatten som läcker ut, sadeHenrik Kant, strax efter olyckan inträffat.

Vid vattenläckan går två ledningar tätt intill varandra. Dock drabbades enbart en av ledningarna, vilket gjorde att vattnet kunde släppas på via den andra ledningen.

ANNONS

– Det har gått förvånansvärt bra, sa Anne Lundgren, kommunikatör på Göteborgs stad sent under tisdagskvällen.

Missfärgat vatten

Många läsare har hört av sig till GP angående missfärgat vatten i stora delar av Göteborg. Enligt Göteborgs stad beror missfärgningen på att det finns järn i vattnet, men det ska vara helt ofarligt att dricka. Det missfärgade vattnet ska dock ha drabbat hela Göteborg, även de områdena som inte förlorade vattentillgången.

– Vattnet är missfärgat på grund av järn, när ledningar går sönder så utsöndrar de järn. Men det är inte farligt att dricka, det kommer med största sannolikhet vara missfärgat även under morgondagen, sa Anne Lundgren på tisdagen.

Kan påverka fjärrvärmen

Även Göteborg Energi följer utvecklingen vid läckan, menunderstryker att det inte är de som har hand om vattnet i staden.Martin Sandin berättar att bolagets fjärrvärme förlorade tryck när stamledningen grävdes av.

– Blir det långvarigt kommer vi att få bekymmer med vår fjärrvärme, men det tror jag inte, säger Martin Sandin, tjänsteman i beredskap vid Göteborg Energi.

Pumpar vatten

Även räddningstjänsten har varit inkopplade i arbetet med läckan.Under kvällen hade räddningstjänstenåtta man på platsen och pumpade undan läckt vatten som enligt dem hotade ett antal närliggande fastigheter.

– Det rör sig om en hel del vatten, sadeMartin, larm- och ledningsoperatör vid räddningstjänsten.

ANNONS

Enligt Göteborgs stad kan det vara risk för skador i området då kraftiga mängder vatten trängde ut vid läckan.

– Det kan definitivt bli skador när mycket vatten trängs ut, då det kan bli översvämningar runt omkring. Räddningstjänsten är där och pumpar för att göra skadorna så små som möjligt, sa Anne Lundgren på tisdagen.

Enligt räddningstjänsten har läckan stor påverkan på vattennätet i hela staden, vilket även kan påverka räddningstjänstens arbete.

– Det kan påverka brandpostnätet, där vi tar vårat vatten, på olika sätt i stora delar av Göteborg, men vi drar med vattenenheter om vi får något larm. Eftersom vi är informerade om problemet så har det ingen större påverkan för oss, säger Martin.

Många hushåll drabbade

Strax efter klockan 17 under tisdagen märkte Johan Persson som bor i Hisingskärra att det inte fanns något vatten i huset. Han försökte då kontakta kommunen men lyckades inte komma fram då linjen verkade vara överbelastad.

– Jag kollade med grannarna och ingen har vatten. Göteborg kretslopp och vatten är överbelastade så det går inte att ringa dem, säger Johan Persson.

Även Victoria Kratz som bor i en lägenhet i Bagaregården har även hon drabbats av vattenproblem.

– Vi har inget vatten i lägenheten och det är fler grannar på gården som inte har vatten. Och vi får inget besked på jourtelefonen, och Poseidons hemsida är helt död, säger Victoria Krantz.

ANNONS
ANNONS