Stina Svensson (FI) väckte frågan om att Göteborg ska ansluta sig till uppropet mot kärnvapen.
Stina Svensson (FI) väckte frågan om att Göteborg ska ansluta sig till uppropet mot kärnvapen. Bild: Olof Ohlsson

Göteborg först med ett nej till kärnvapen

Som första stad i Sverige ansluter sig Göteborg till ICAN cities appeal, för att uppmana regeringen att ratificera FN:s konvention om kärnvapenförbud.
– Det känns väldigt väldigt bra, säger Stina Svensson (FI), som lyft frågan.

ANNONS
|

Det var ett splittrat och oenigt kommunfullmäktige som klubbade beslutet att staden ska ansluta sig till ICAN cities appeal, en internationell rörelse som går ut på att sätta press på regeringar som inte ratificerat FN:s konvention om kärnvapenförbud.

Det var FI-ledamöterna Stina Svensson och Teysir Subhi som lämnat in motionen i ärendet.

– Det känns väldigt väldigt bra, väldigt viktigt att Göteborg tar ställning, säger Stina Svensson.

Direkt efter beslutet började det plinga i hennes telefon: många fredsorganisationer har följt ärendet och vill tacka och gratulera till det historiska beslutet. Ett 15-tal norska städer har anslutit sig, men Göteborg är först i landet.

ANNONS

Alliansen ville avslå

– FI har tidigare lämnat in en liknande motion i Lund, men där gick den inte igenom. Det har ju dröjt ett tag innan motionen kom upp till beslut och det är många som följt det här med stort intresse, säger Stina Svensson.

Den styrande alliansen röstade för att avslå motionen och under debatten sa Emmyly Bönfors (C) att det inte handlar om att vara för eller emot kärnvapen, utan att formen var fel.

– Göteborg är sedan 2010 med i Mayors for peace. Det är rätt forum för att driva den här frågan. I det här fallet handlar det om att respektera och lyssna på utrikesdepartementet. Och det gör vi.

Även Jörgen Fogelklou (SD) argumenterade emot, med liknande argument.

– Vem kan rösta nej till kärnvapenförbud? Ingen. Men det handlar inte om det. En kommun får enligt kommunallagen inte ägna sig åt utrikespolitik.

S gick emot regeringen

Stina Svensson tycker inte att det argumentet är giltigt.

– Det här är inte att peta i utrikespolitik eller säkerhetspolitik. Det är ett stadsupprop, det går inte utanför en kommuns rådighet. Tvärtom är det en logisk följd av ställningstaganden som Göteborg tidigare har gjort. Som kommun måste vi se till våra invånares hälsa.

Den S-ledda regeringen har alltså inte ratificerat FN-konventionen. Ändå ställde sig Socialdemokraterna i Göteborg bakom motionen om att staden ska ansluta sig till ICAN:s upprop.

ANNONS

Från talarstolen tryckte gruppledaren Jonas Attenius på att partiet och arbetarrörelsen har en lång tradition i kampen mot kärnvapen.

Hur ser du på att ställa dig bakom det här när regeringen inte gjort det?

– Vi har olika ingångar i det. De har sina bevekelsegrunder, det har jag respekt för. Men vad det här handlar om är inte säkerhetspolitik på det sättet. Det är ett upprop mellan städer för att sätta tryck i frågan. Visst, vi går emot den nationella nivå, men vi vill ändå markera att vi vill sätta ett tryck i frågan.

Även MP och V ställde sig bakom motionen – och det räckte till en majoritet, trots att alliansen och SD var emot, och i och med att Demokraterna lade fram ett eget förslag som de röstade för.

ANNONS