Malin Månsson tittar till Redbergsvägen som nu har byggts om till cykelfartsgata där bilisterna ska anpassa farten till cyklisternas.
Malin Månsson tittar till Redbergsvägen som nu har byggts om till cykelfartsgata där bilisterna ska anpassa farten till cyklisternas.

Göteborg fördubblar cykelsatsning

Cyklisterna ska få betydligt mer plats än tidigare och budgeten har fördubblats. Men p-tornet på Drottningtorget byggs tidigast nästa år.

ANNONS
|

I pengar handlar det om 120 miljoner kronor i investeringsbudgeten för cyklingen nästa år, att jämföra med 76 miljoner i år och 50 miljoner förra året.

– Det är alltså i runda slängar en fördubbling jämfört med för några år sedan, säger miljöpartisten Henrik Munck som är förste vice ordförande i trafiknämnden.

– Under ett par år har vi genomfört ett strategiskt planarbete som vi nu ska göra verklighet av åren framöver, säger han.

De styrande partiernas mål är att tredubbla cyklandet till år 2025, från dagens sex-sju procent av alla resor till 12 procent då.

Förutom den dubblerade pengapåsen till cykelsatsningar finns också målet om att biltrafiken i Göteborg ska minska med 25 procent. Detta samtidigt som staden för närvarande växer kraftigt.

ANNONS

Men Göteborg ska inte som så länge tidigare växa framförallt utåt, längst bort från centrala stan. Istället pågår en förtätning med nya bostäder, arbetsplatser, handel och service i centrala och halvcentrala stadsdelar och områden. Och en tätare stad betyder att fler människor får fler målpunkter för sina dagliga resor som hamnar inom gång- och cykelavstånd.

Enligt Malin Månsson, sedan tre år tillbaka ansvarig för trafikkontorets cykelplanering, lyckades kommunen bara med det ena av de två huvudmålen man haft för cyklingen de senaste 10-15 åren.

– Vi lyckades med målet att minska de allvarliga olyckorna. Men det andra målet, att skapa den goda framkomligheten, lyckades vi inte uppnå, säger Malin Månsson.

När trafikkontoret har frågat göteborgscyklisterna är deras tre vanligaste anmärkningar också följande: Att cykelbanor plötsligt bara upphör, tar slut helt enkelt. Att cykelvägar ofta är ologiska. Att cyklisterna ofta är onödigt nedprioriterade i förhållande till bil- och kollektivtrafik, till exempel i rödljuskorsningar.

– Men nu finns en tydligare trafikstrategi från politikerna att utgå från när vi planerar vad vi ska satsa på, säger Malin Månsson.

I satsningarna ingår bland annat pendlingscykelvägar, eller cykelmotorvägar som de ibland kallas. Det handlar om befintliga cykelbanor som byggs ut, eller delvis helt nybyggda sträckningar, som är bredare, säkrare, utan mötande trafik och med bättre underlag och belysning. Där ska man både kunna cykla snabbare och säkrare än i dag.

ANNONS

Men där det inte finns plats för separata cykelbanor, inte minst i centrala stan, ska gator byggas om till så kallade cykelfartsgator. Västra och Östra Hamngatorna och nu senast tättrafikerade Redbergsvägen har byggts om till sådana där cyklarna blandas med bilarna. Cyklisterna får en smal asfaltsbana i mitten av körfältet, med gatsten längs kanterna, och bilisterna ska anpassa sin fart efter cyklisternas.

Den växande cyklismens mest synliga satsning i Göteborg låter dock fortfarande vänta på sig ett tag: Den planerade nya cykelparkeringen i ett litet torn ute på Drottningtorget, med plats för uppemot 150 cyklar som med ett automatiskt system lyfts på plats och sedan ner igen.

– Platsen är spikad, mellan spårvagnshållplatserna och hotell Eggers, och pengarna finns med det pågår så mycket planering i området, framförallt inför Västlänken, att vi inte har hunnit bygga tornet än. Förhoppningsvis byggs det nästa år, säger Malin Månsson på trafikkontoret.

"P-tornet" har också ett symbolvärde.

– Det lyfter bokstavligen fram cyklingen i Göteborg samtidigt som det erbjuder extra säker parkering, säger hon.

FAKTA: Större cykelbyggen på gång

Här är några av de större satsningarna som görs i Göteborg i år och nästa år:

  1. ÖSTRA GÖTEBORG: Jämte E20-motorvägen förbi Olskroken byggs just nu ny pendlingscykelväg ("cykelmotorväg")
  2. ÖSTRA GÖTEBORG: På fyra stora genomfartsgator som hänger ihop - Delsjövägen, Härlandavägen, Munkebäcksgatan och Torpagatan - uppgraderas till hösten dagens cykelbanor till pendlingscykelbanor
  3. HISINGEN: På stora genomfartsgatan Toredalsgatan, som förbinder Hjalmar Brantingsgatan i söder med Björlandavägen i norr, byggs till hösten dagens cykelbanor om till pendlingscykelbanor
  4. VÄSTER-MÖLNDAL: Till hösten ska en ny cykelförbindelse skapas över kommungränsen från Högsbo industriområde till Fässbergsdalen längs genomfartsgatorna Otto Elanders gata och Jolengatan
ANNONS