Bland det positiva med ett Göteborgsbesök lyfts bland annat sevärdheter, restauranger, shopping och teater.
Bland det positiva med ett Göteborgsbesök lyfts bland annat sevärdheter, restauranger, shopping och teater. Bild: Robin Aron

Göteborg är långt mycket vänligare än Stockholm och Malmö

Göteborg är landets mest välkomnande och vänliga storstad – långt mer populär än både Stockholm och Malmö. I alla fall när besökarna får säga sitt. Det visar en rikstäckande undersökning från Göteborg & Co.

ANNONS

Stockholm är en självupptagen och hård stad. Malmö är otrygg och segregerad.

I jämförelse med de andra storstäderna är bilden av Göteborg betydligt trevligare. Vänlig, välkomnande och öppen är ord som omkring 80 procent av stadens besökare förknippar med staden.

Resultaten kommer från en undersökning genomförd av Göteborg & Co, där människor från hela Sverige fått svara på frågor om de svenska storstäder de nyligen besökt eller bor i. Precis som tidigare gånger undersökningen genomförts är Göteborg storstadsbesökarnas klara favorit.

LÄS MER:Göteborg – om världen själv får välja

Mats Wiberg är marknadsanalytiker på Göteborg & Co, och ansvarig för undersökningen.

– Mycket beror på människorna i staden, men också att man skapat en stadsmiljö som är betydligt lugnare och mer öppen än Stockholms, säger han.

ANNONS

Malmö ingen konkurrent

Inte ett enda negativt ord i undersökningen förknippades mer med Göteborg än med Stockholm och Malmö.

– Malmö har aldrig varit någon riktig konkurrent; staden är för liten och inte heller så bra. Stockholm har hemska värden på en del negativa ord. Så just nu har både Stockholm och Malmö uppenbara problem.

Fakta: Orden som städerna förknippas med

Göteborg: Välkomnande, vänlig, öppen, familjeresmål, mänsklig, varm, överraskar positivt.

Stockholm: Modern, internationell atmosfär, familjeresmål, spännande, kreativ, självupptagen, segregerad, tuff/hård.

Malmö: Internationell atmosfär, segregerad, öppen, modern, stökig, otrygg/osäker.

Medan Malmö inte är bäst på ett enda av de positiva påståendena i undersökningen, visar den bland annat att besökarna känner att ett göteborgsbesök överraskar positivt.

Svaren visar också att Göteborg upplevs vara den bästa staden att besöka.

Undersökningen har genomförts, med olika metoder, sedan början av 2000-talet. Hela tiden har Göteborg beskrivits som mer vänlig, välkomnande och öppen än storstadskonkurrenterna.

LÄS MER:Göteborg – en av världens mest bilvänliga städer

Å andra sidan anses Stockholm och Malmö vara mer moderna och ha en mer internationell atmosfär.

Varningssignaler i Göteborg

Bland de göteborgare som svarat på påståenden om sin egen hemstad är det också övervägande positiva ordalag. Däremot känner göteborgarna, i högre grad än besökarna, att staden är segregerad, stökig och otrygg.

I Stockholm och Malmö har besökarna börjat uppleva samma negativa faktorer som de boende i större utsträckning. Det kan på sikt leda till problem även i Göteborg, menar Mats Wiberg.

– Det gäller att inte slå sig till ro, utan fortsätta hitta nya sätt att vara den mänskliga, välkomnande och öppna staden.

ANNONS

LÄS MER:Det går bättre för Göteborg än för Sverige

Fakta: Så genomfördes undersökningen

Undersökningen genomfördes under hösten, på uppdrag av Göteborg & Co, som en webbenkät med ett urval på drygt 3 300 personer. Urvalet var representativt och bestående av personer i åldern 16-75 år.

De svarande skulle ha besökt staden minst en gång de senaste tre åren, och fick bedöma i vilken utsträckning de förknippade städerna med ett antal värdeord.

Källa: Göteborg & Co

ANNONS