Göta älvbron tillbaka på sin plats

Det är inte längre någon direkt fara för funktionen hos Göta älvbron. De brostöd som flyttat sig ett par centimeter på grund av markarbeten i närheten har sjunkit tillbaka till sina ursprungliga platser.

ANNONS
|

– Efter förflyttningen av stödet så har vi vidtagit vissa skyddsåtgärder som att dra proppar och gräva splintar som gör att stöden flyttat tillbaka. Det är inte längre någon fara för själva funktionen hos bron som det var för någon månad sedan, säger Eva Rhodin, kommunikationschef på trafikkontoret.

I början av juli visade mätinstrumenten att flera av brostöden hade börjat röra sig åt sydväst. Som mest handlade det om två centimeter. Förflyttningen innebar inte någon fara för brons bärfasthet men riskerade att påverka klaffunktionen.

– Det behövs inte så mycket förskjutning för att den kan börja kärva och bli svår att öppna och stänga, sa Eva Rohdin då.

ANNONS

Flera byggprojekt

Det pågår flera stora byggprojekt i området kring Göta älvbron. Marken pålas för att bygga den nya Hisingsbron, söder om älven håller E45:an på att överdäckas och dessutom byggs det hus i kvarteret Platinan.

På sikt ska också Västlänken förberedas i området. Belastningen på marken och älvbottnen är därför stor. För tillfället ligger arbetet i de olika projekten nere eftersom det är semestertider. Uppehållet ger också de olika projekten och trafikkontoret lite andrum och tid att utreda hur arbetet bäst kan fortsätta utan att Göta älvbron påverkas ännu mer.

– Man har i projekten gjort ett par provpålningar med lite andra typer av pålar och så har man mätt rörelserna i marken. Resultatet från de mätningarna kommer inte förrän efter semestrarna och då kommer man sätta sig ner och diskutera hur man bäst går vidare. Samtliga projekt har ett åtagande gentemot broförvaltaren, alltså trafikkontoret, att inte påverka bron.

Måste hållas öppen

En av metoderna som man nu provar är att använda sig av ihåliga stålpålar. På så sätt kan den mängd jordmassa som trängs undan minskas med 70 procent, enligt beräkningar. I kvarteret Platinan har man testat att slå ner ett antal sådana pålar. Mätresultaten ska analyseras under andra halvan av augusti.

ANNONS

För att undvika att broklaffen kärvar vid öppning och stängning om bron fortsätter att glida i leran när pålningsarbetet återupptas kan det också bli aktuellt att helt enkelt slipa av några millimeter på själva broklaffen. En sådan åtgärd kräver att bron öppnas medan arbetet genomförs vilket skulle resultera i att bron får stängas av för trafik.

Göta älvbron är en klaffbro som började byggas 1936 och stod klar 1939. 2020 är det tänkt att den nya Hisingsbron ska invigas. Fram till dess måste Göta älvbron hållas öppen, eftersom spårvagnarna till Hisingen annars skulle förlora sin enda fastlandsförbindelse.

ANNONS