Globalt index: Göteborgarna är bäst – på engelska

Föga förvånande är invånarna i norra Europas mest kosmopolitiska smältdegel – Göteborg – också bäst i Sverige på att föra sig i den engelskspråkiga delen av världen.
– Resultaten ligger still eller har försämrats något bland de yngre, säger Kate Bell, head of assessment på utbildningsföretaget EF som släppt undersökningen.