Polisens bombgrupp var på plats för att ta hand om den misstänkta bomben.
Polisens bombgrupp var på plats för att ta hand om den misstänkta bomben. Bild: Olof Ohlsson

Genusforskare får ta emot hot och hat

En misstänkt bomb hittades under tisdagen vid Nationella sekretariatet för genusforskning. Enligt säkerhetschefen Jörgen Svensson har personalen fått utstå en mängd hot och hat för sitt arbete.
– Det är en oroande utveckling, säger han.

ANNONS
|

Det var tidigt under tisdagsmorgonen som ett misstänkt farligt föremål hittades vid Nationella sekretariatet för genusforskning i centrala Göteborg.

– Det var en medarbetare på sekretariatet för genusforskning som kom dit för att låsa upp och larma av och upptäckte en påse, och när hon tittade i påsen hittade hon ett föremål som hon inte tyckte såg normalt ut, säger Jörgen Svensson, säkerhetschef vid Göteborgs universitet.

Polis kontaktades och en stor insats inleddes med avspärrningar och evakueringar av intilliggande byggnader. Samtidigt följde personal på GU händelsen på distans. Man hade bland annat en representant från universitetet som stöttade polis med information, men framförallt tog man hand om personal vid Nationella sekretariatet för genusforskning.

ANNONS

– Initialt var de jättechockade, men efterhand när vi analyserat vad som hänt så upplevde jag att det kändes bra, säger Jörgen Svensson.

LÄS MER:Misstänkt farligt föremål i centrala Göteborg

Inga kända bombhot

När man samlade personalen framkom det även att de fått motta stora mängder hot och hat, något som Jörgen Svensson inte kände till sedan tidigare, vilket även GT skrivit om.

– Den forskningen de genomför där är så het i vissa sammanhang så de får ta emot så mycket hat och hot veckovis och blivit så hårt ansatta att de inte rapporterat allt de får in till mig, för då skulle de inte ens kunna jobba, säger han.

Hoten kommer framförallt in via mejl och sociala medier till enskilda medarbetare vid sekretariatet och riktar sig mot deras arbete kring genusforskning. Men ingen har hittills fått utstå något fysiskt hot.

Om dagens händelse är kopplad till något tidigare hot är fortfarande oklart.

– I just det här fallet har vi inte sett något, det är ingen som fått något bombhot eller så. Och det finns ingenting om en avsändare, säger Jörgen Svensson.

Hot mot forskare ökar

Under dagen har personalen erbjudits krisstöd och insatser riktade mot personalen kommer genomföras även under morgondagen. Jörgen Svensson ser allvarligt på det inträffade och berättar att han tyvärr tror att hot och hat mot forskare kommer öka.

ANNONS

– Vi kommer såklart se över hela deras arbetssituation, men även andra forskargrupper och ta ett helhetsgrepp på GU för att möta den ökande hotbilden, säger han.

Även Eva Wiberg, rektor för Göteborgs universitet, reagerade starkt på dagens händelse.

"Oavsett vad detta visar sig vara, är det en allvarlig situation för våra medarbetare och studenter. Dagens händelser gör mig inte bara oroad utan också riktigt arg – vi kan aldrig acceptera hot och våld", skriver hon i en kommentar på universitetets hemsida.

ANNONS