Gasklockan ska rivas

ANNONS
|

Det sista hindret för rivningen var det häckande pilgrimsparet, Göteborgs enda, som bott i klockan sedan 2012.

- Vi bedömer att pilgrimsfalkspopulationen inte tar skada av rivningen, fortlevnaden i Västsverige hotas inte av rivningen, säger Martin Goblirsch, biolog på Länsstyrelsen.

Rivningen av gasklockan får inte ske mellan januari och juli då pilgrimsfalkarna häckar. Därför är rivning aktuell först hösten 2015.

På Göteborg Energi är det muntra miner efter rivningsbeslutet. Företaget lämnade redan 1999 in en ansökan om att få riva Gasklockan.

- Det känns bra att vi fått tillstånd att riva. Klockan används inte i vår verksamhet längre och genom en rivning kan vi bidra till stadens utveckling, säger Peter Trygg, verksamhetsområdeschef på Göteborg Energi.

ANNONS

Rivningsbeslutet kommer med flera villkor från Länsstyrelsen. Göteborg Energi måste, innan Gasklockan rivs, bygga nya häckningsplatser för falkarna.

- De har tagit fram att skorstenen på Rosenlundsverken eller skorstenen på Sävenäsverken är lämpliga platser, säger Martin Goblirsch.

Hade man inte rivit Gasklockan skulle det ha behövts flera kostsamma renoveringar.

- Den behövdes målas om, lägga om taket och förstärka grunden, säger Peter Trygg. Det hade grovt räknat kostat mellan 20 till 25 miljoner kronor, en väldig massa pengar.

Både Västtrafik och Trafikverket har visat intresse för att få använda den blivande tomma tomtmarken på 20 000 kvadratmeter. Trafikverket vill använda ytan under byggandet av Västsvenska paketet som bland annat uppställningsplats. Västtrafik vill utnyttja ytan för bussparkering under byggandet av Västsvenska paketet, då flera av deras parkeringsplatser kommer att försvinna. Vilka som får använda marken beslutas av Göteborgs Energi i samråd med kommunen.

Vad området på lång sikt kommer användas till är i nuläget oklart. Innan ett sådant beslut kan tas behövs en detaljplan för området, som i nuläget inte finns.

ANNONS