Gång- och cykelbron över älven kan inte skyndas på

För två år sedan ville politikerna i trafiknämnden att den nya gång- och cykelbron över älven skulle bli klar på åtta år, senast 2030. Men det är inte möjligt.
Bron lär snarare vara klar någon gång mellan 2031 och 2033.