Gäng-Göteborg i dag: Åtta platser – flera bubblande konflikter

På åtta platser i Storgöteborg finns territoriella, kriminella grupper som uppfyller EU:s kriterier för att kallas organiserad brottslighet, eller som åtminstone är mycket nära den benämningen.