Fynden på älvbotten: Cyanid och farliga metaller

Gullbergsvass ska bli en modern stadsdel med tiotusentals nya bostäder och kontor. Men nedanför kajkanten är älvbotten kraftigt förorenad av alltifrån metaller till cyanid, visar en ny undersökning. Det kan ställa till det för Göteborg energi som vill bygga en ny anläggning för fjärrkyla.