Friskola i Göteborg kan få vite för glädjebetyg

Skolinspektionen riktar svidande kritik mot friskolan Gymnasieakademin och skolans betygsättning. Skolan hotas nu med vite.
”Nej, här sätts inga glädjebetyg,” svarar skolans rektor Babak Rahimian.