Frihamnen kan få 75 meter hög vattentank

Göteborg Energi vill bygga en vattentank för fjärrkyla, nästan lika stor som den gamla gasklockan. Snart startar provborrning för att se om Frihamnen kan tänkas vara en lämplig placering för byggnaden, som i så fall blir ett landmärke i de centrala delarna av Göteborg.