Friande dom för "skelettkvinnan"

ANNONS
|

Det slår tingsrätten fast i en dom på fredagsförmiddagen.

Målet om skelettfynden i Helenas lägenhet i Bergsjön är ett av de senaste årens mest uppmärksammade brottsfallen i Sverige.

Då misstankar presenterades om sexuella aktiviteter med skeletten fick målet en världsvid spridning.

Alla misstankar mot Helena om griftefridsbrott avvisades av tingsrätten och hovrätten.

Hon fälldes dock för vapenbrott, vilket hon erkänt.

När målet slutgiltigt avgjorts tillverkade Helena 28 julkort som hon inför julen 2013 skickade till bland andra den åklagare som drivit målet mot henne, kammaråklagare Kristina Ehrenborg Staffas.

ANNONS

Julkortet föreställer Helena i tomtekläder, sittande i en soffa med kranier i knät. På kortet önskar "Helena med familj" God Jul och gott nytt år.

Texten anspelade på vad åklagare Ehrenborg Staffas sagt under rättsprocessen, att Helena skulle ha behandlat skeletten som mer eller mindre familjemedlemmar.

Åklagaren polisanmälde, via sin chef Marianne Ny, julkortet. Anmälan ledde till att Helena åtalades för hot mot tjänsteman.

Tingsrätten finner att "skickande av julkort med dödskallar till en åklagare i normalfallet får anses utgöra ett dödshot eller hot om våld".

Men därefter för tingsrätten ett resonemang som landar i att detta inte är något normalfall: Helena var åtalad för innehav av just skelettdelar och texten på julkortet är "inte på något vis hotfull eller utåtagerande".

Därmed faller åtalet om hot mot tjänsteman.

Domen behandlar därefter andra- och tredjehandsyrkandena: förgripelse mot tjänsteman samt ofredande. Och finner att Helena inte heller gjorts sig skyldig till dessa brott.

I syfte att visa att Helena haft "onda avsikter" med att skicka julkortet, framhävdes under rättegången stora delar av det som Helena skrivit på sin blogg. Den innehåller kraftig kritik mot Ehrenborg Staffas agerande i det så kallade skelettmålet men innehåller inga hot mot henne.

Om detta skriver tingsrätten "att det inte är straffbart att kritisera en åklagares eller annan myndighetspersons handläggning så länge hot eller andra obefogade tillmälen inte uttalas".

ANNONS

Tingsrätten konstaterar att oönskade uppvaktningar är ett exempel på ofredande. Och påpekar att det här varit frågan om "ett enstaka julkort".

Domen innebär att ett beslagtaget julkort inte skall förverkas.

Domen var inte enhällig: en nämndeman ville fälla Helena för ofredande.

Helena säger till GP att hon är nöjd med domen.

- Ett konstprojekt är ett konstprojekt. Det är inte bara Muhammed som är helig.

Samtidigt anser Helena att julkortsmålet är ett bevis för att likhet inför lagen saknas.

- Kvinnors anmälningar om att deras män hotar att döda dem blir nedlagda. Men om du är åklagare, räcker ett julkort för åtal, säger Helena.

GP har utan framgång sökt kammaråklagare Kristina Ehrenborg Staffas.

ANNONS