Fräcka fyndet i Göteborg: Mynt från 1615

Arkeologer har grävt fram ett sällsynt fynd i centrala Göteborg. Under morgonens utgrävning återfanns en synål och ett silvermynt daterat till 1615 – sex år innan Göteborg officiellt anlades.
– Förmodligen tillhör det Göteborgs allra äldsta bosättare, säger Carina Bramstång Plura, projektledare på Arkeologerna i Mölndal.