Fotbollspampen skrev felaktigt intyg

ANNONS
|

Det är Västra Götalandsregionen som utreder hur mycket pengar som felaktigt betalats ut till regionpolitikern Zarrinpour som ersättning för förlorad arbetsförtjänst, och hur mycket som ska återkrävas. Granskningen avser 163 000 kronor.

– Det finns frågetecken kring hans förlorade arbetsförtjänst –motsvaras de pengarna av motsvarande avdrag hos hans arbetsgivare? säger avdelningschef Johan Flarup, som uppger att regionen begärt in uppgifter från Zarrinpours arbetsgivare.

Arbetsgivarintygen låg bakom

Till Zarrinpour betalades 7 000 kronor 2014, närmare 92 000 kronor 2015 och knappt 65 000 kronor 2016. Grunden för utbetalningarna är de arbetsgivarintyg som skickats in till regionen.

Enligt intygen var Abbas Zarrinpour heltidsanställd hos fotbollsklubben Gunnilse IS under de två senare åren –från april 2015 med en månadslön på 55 850 kronor. Detta har gett Zarrinpour 338 kronor per timme i ersättning från regionen när han deltagit i politiska möten eller studiebesök.

ANNONS

Intygen är undertecknade av Frank Andersson, mångårig S-politiker som var ordförande i Gunnilse IS i 22 år, fram till årsmötet i januari i år. Då var han redan ordförande i IFK Göteborg.

Beskriver pressad situation

Gunnilse IS har i sina senaste årsberättelser beskrivit en pressad ekonomisk situation. Under 2015 gick driften av föreningen back med 300 000 kronor. I början av det året konstaterade Frank Andersson att det blivit allt svårare att få såväl kommunala som privata bolag att öka sina bidrag till föreningen, och han påpekade: "I det läget blir det än viktigare att vi alla hjälps åt att hålla i utgifterna."

Detta hindrade dock inte att Abbas Zarrinpours lön från Gunnilse IS i april 2015 höjdes till 55 850 kronor i månaden. Ett år tidigare hade lönen varit 48 750 kronor, enligt arbetsgivarintygen som skickats till regionen. På ett år fick Zarrinpour således en löneförhöjning på 7 100 kronor.

Vad gjorde att han hade 55 850 kronor i månadslön?

– Det har aldrig stått några 55 000 kronor på hans lönebesked. När vi gjorde upp om heltidsanställning visste vi att vi aldrig skulle behöva betala ut den månadslönen. Jag visste att han skulle vara ledig på halvtid för att jobba med politiken. Jag tror vi betalade ut ungefär 25 000 kronor i månaden, säger Frank Andersson.

ANNONS

Han medger att detta är en felaktig hantering, av lönen i förhållande till arbetsgivarintyget.

– Det har gjorts fel, ja. Abbas skulle varje månad ha rapporterat hur många timmar han haft politiska uppdrag, och så skulle vi ha dragit motsvarande från hans lön, konstaterar Frank Andersson.

Om en kassör i Gunnilse IS kunnat få en lön på 55 850 i månaden så undrar jag vad ordföranden fick?

– Jag har inte tagit ut en krona i lön från Gunnilse, svarar Andersson, som tillägger att Zarrinpour hade betydligt fler uppgifter i föreningen än den traditionelle kassörens.

Enligt de senaste två arbetsgivarintygen fick Zarrinpour ett 15-procentigt lönepåslag mellan 2014 och 2015.

– Jag vet inte hur det ändrade hans faktiska lön, säger Frank Andersson.

Men enligt Abbas Zarrinpour höjdes, i och med lönepåslaget, den timlön han själv rapporterade in varje månad till föreningens löneansvarige. Att det alls gjordes en lönehöjning berodde på att han från sitt tidigare fackförbund, Sveriges Ingenjörer, fått uppgiften att 55 850 kronor var medianlönen för en person i hans "position".

– Brutto har jag aldrig tjänat mer än 25 000 kronor i månaden från Gunnilse. Det var i maj 2014, tror jag. Andra månader har det rört sig om mellan 12 000 och 18 000 kronor. Men när jag gick över till Gunnilse behövde jag ha en heltidsanställning på grund av min pension. Annars hade jag tappat allt, säger Zarrinpour.

ANNONS

Slutade i fjol

Han slutade sitt arbete hos Gunnilse IS i april förra året och uppger att hans sista månadslön var på 15 000 kronor.

Men så sent som i september undertecknade han en arvodesblankett som gav ersättning för förlorad arbetsförtjänst beräknad på månadslönen 55 850 kronor.

Någon förklaring till detta ger Zarrinpour inte. Men framhåller att han våren 2016 startade ett företag som gav honom 57 000 kronor i månaden.

– I maj 2016 skickade jag ett intyg till regionen och skrev på en post-it-lapp 'Obs! Eget företag'. Men den säger regionen att de aldrig fått.

Skyller på regionen

Zarrinpour säger att han handlat i god tro och skyller misstagen i arvodeshanteringen på att regionen och Göteborgs kommun har olika rutiner för rapporteringen. Samtidigt är han beredd att betala tillbaka pengar till regionen "även om jag behöver ta banklån".

När Västra Götalandsregionen är klar med utredningen är det troligt att nästa steg blir ett återkrav av utbetalda pengar.

– Om det visar sig att man medvetet försökt lura regionen på pengar, då rör det sig om bedrägeri och skall polisanmälas, förklarar Johan Flarup.

Fakta: Zarrinpours uppdrag

I Västra Götalandsregionen:

* Ledamot i regionfullmäktige

* Vice ordförande i styrelsen för Angereds närsjukhus

* Ersättare i regionutvecklingsnämnden

* Representant i Plattform för interkulturell dialog.

I Göteborgs kommun:

* Ledamot i trafiknämnden

* Ledamot i styrelserna för fyra kommunala bolag:

* Fastighets AB Rödingen

* Kungälvs Transporttjänst AB

* Renova AB

* Renova Miljö AB

ANNONS