Fossilgasplaner i Göteborgs hamn kritiseras

Planerna på byggandet av en fossilgasterminal i Göteborgs hamn får kritik. Miljöorganisationen Jordens Vänner menar att verksamheten "grönmålas" och framställs som mer miljövänlig än den egentligen är.

ANNONS

Den nya fossilgasterminalen i Skarvikshamnen ska kunna ta emot stora mängder flytande naturgas (LNG) för vidareförsäljning till svensk industri, sjöfart och tung transport. Gasen kommer även att användas till det vanliga gasnätet.

LNG marknadsförs som ett klimatvänligt alternativ till olja och kol, med potential att minska utsläpp av både koldioxid och svavel- och kväveoxider. Men enligt FN:s klimatpanel IPCC har naturgasen minst lika hög klimatpåverkan som andra fossila bränslen, med bland annat stora utsläpp av metan under hela hanteringskedjan.

Jöran Fagerlund på Jordens Vänner menar att LNG är långt ifrån ett bra alternativ.

– Naturgas är av fossilt ursprung precis som olja och kol. Det ökar halten av koldioxid vid förbränning och det finns stora problem med läckage vid utbrytning. Tar man Parisavtalet på allvar finns det inte utrymme för ny fossil infrastruktur, säger han.

ANNONS

Vill skapa förutsättning för omställning

Det är företaget Swedegas som ansvarar för terminalen under namnet GO4LNG. Företaget medger att LNG inte är optimalt, men menar att det är det renaste tillgängliga bränslet för sjöfarten i dag. Saila Horttanainen, informationschef på Swedegas, säger att man genom byggandet av terminalen vill skapa förutsättningar för en stegvis omställning från naturgas till klimatsmartare biogas. Hon poängterar även att företaget bara är en mellanhand.

– Man måste förstå vår roll; Swedegas är ett rent infrastrukturbolag. Vi investerar i en infrastruktur, men vi kan inte bestämma vilket bränsle som går i våra ledningar, säger hon.

GO4LNG är godkänt av Göteborgs stad och har dessutom getts så kallad PCI-status av EU, vilket innebär att det är ett av de mest prioriterade infrastrukturprojekten i Europa. Swedegas väntar nu på den koncessionsansökan för terminalen som man lämnat in till Energimarknadsinspektionen. I väntan på att planerna godkänns investerar företaget i ny LNG-infrastruktur i Göteborgs hamn, vilket Swedegas menar är startskottet för att stegvis bygga en större anläggning.

"Det är efterfrågan som styr"

Inför klimatmötet i Paris 2015 startade regeringen initiativet Fossilfritt Sverige, med det uttalade målet att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Västra Götalandsregionen driver en egen kampanj, Fossiloberoende Västra Götaland, med målet att vara en fossiloberoende region år 2030.

ANNONS

Edvard Molitor, miljöchef vid Göteborgs hamn, säger att det kommer bli svårt att uppnå fossilfrihet i sjöfartsbranschen.

– LNG är ingen lösning på lång sikt, men det är efterfrågan som styr. Det är lätt att förenkla och säga att vi bara borde säga ja eller nej, men det är inte så enkelt. Vi måste tänka realistiskt och utgå från vad vi kan göra med det som står till buds nu, säger han.

Jöran Fagerlund på Jordens Vänner tycker att Göteborgs stads stöttande av LNG-terminalen rimmar illa med de uttalade klimatambitionerna.

– Det går ju stick i stäv. En sjöfart med fossila bränslen är ohållbar. Ska man göra en sådan här investering så ska man inte bygga fossil infrastruktur, man ska satsa på biogas med en gång. Det är nu det måste ske.

Fakta: Greenwash

"Greenwash", "grönmålning" eller "gröntvättning" innebär att något framställs som bättre för miljön än vad det egentligen är. I Sverige är det inte tillåtet att kalla vad som helst för miljövänligt; endast något som har neutral eller positiv miljöpåverkan får ges det epitetet.

Jordens Vänner delar årligen ut Svenska Greenwashpriset med stöd av Konsumentverket, till ett företag, organisation eller makthavare som överdrivit sin gröna image med exempelvis vilseledande marknadsföring. Priset delades i år ut under Almedalsveckan. Vann gjorde Svenskt Flyg med 40 procent av rösterna, före terminalbygget GO4LNG med 32 procent.

ANNONS