Fortsatta larm om feldoserade mediciner

ANNONS
|

- Vi känner i nuläget stor oro för patientsäkerheten.

Det skriver fem medicinskt ansvariga sjuksköterskor från Göteborg, Härryda, Borås, Vänerborg och Essunga i ett brev som kom till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) förra veckan.

De representerar 49 kommuner i Västra Götaland i en samverkansgrupp.

Bland de allvarliga brister som räknas upp finns att patienter inte får sin medicin i tid – eller inte alls.

Tidigare har två Lex Maria-anmälningar gjorts om incidenter med dosförpackade läkemedel, sedan det nya bolaget Apotekstjänst tog över som distributör efter Apoteket AB.

Hemvården i Uddevalla har rapporterat mer än 70 avvikelser som går ut över patientsäkerheten.

ANNONS

Även från vården i Halland har det kommit in anmälningar med skarpt formulerad kritik mot Apotekstjänst.

- Det är allvarliga avvikelser som har rapporterats, säger Britt Olsson som handlägger anmälningarna på IVO.

Nästa vecka tar myndigheten ställning till om rapporterna är så alarmerande att det måste öppnas ett tillsynsärende.

Även Apotekstjänst betraktas som vårdgivare och har ett eget vårdgivaransvar, påpekar Britt Olsson.

- De skall meddela oss om de har några avvikelser och göra enligt Lex Maria. Men därifrån har vi inte några anmälningar.

Även Läkemedelsverket har agerat. Läkemedelsverket är den myndighet som lämnade tillstånd för Apotekstjänst att starta sin verksamhet i maj.

Enligt Hallands Nyheter fann Läkemedelsverket brister i bolagets verksamhet i samband med en inspektion som gjordes under sommaren.

Den resulterade i att myndigheten har begärt in en åtgärdsplan från Apotekstjänst med redovisning av hur bristerna skall rättas till.

Riskerna har minskat för de patienter som har lämnat över sitt läkemedelsansvar till kommunen. Det noterar Anna Holst, specialistläkare vid Backa vårdcentral i Göteborg. Hon hör till dem som offentligt varnat för följderna av den nya läkemedelshanteringen.

Men det beror på att andra tagit på sig att kontrollera och rätta till felen.

- Kommunsköterskorna har vant sig vid att dubbelkolla alla läkemedelspåsar. Det extra säkerhetsansvaret med dubbelkoll som Apoteket tidigare tog är alltså överflyttat till kommunen.

ANNONS

Men för de patienter som inte har kommunens hjälp är säkerheten fortsatt mycket låg, anser hon.

- Där ligger ansvaret på patienterna själva eller deras anhöriga.

FAKTA: Problem sedan i våras

• Apotekstjänst lade lägsta budet när Västra Götaland och Halland handlade upp tjänsten förpackning och distribution av dosförpackade läkemedel.

• Bolaget tog över verksamheten från Apoteket AB i maj och drabbades av stora inkörningsproblem.

• Efter bara två månader fick Apotekstjänst även akuta ekonomiska problem. Inför risken att tusentals patienter skulle stå utan medicin gick Västra Götaland och Halland med på att betala ett förskott på 25 miljoner kronor till bolaget.

• Förskottet utreds av Konkurrensverket och kritiseras hårt av Apoteket.

ANNONS