Forskare: Riskerar att göra en otjänst

ANNONS
|

Som GP kunde berätta i går har Göteborgs kommun under två decennier subventionerat ett elfritt hus för en person som upplever kraftiga obehag i närheten av elektricitet och mobilledningar. Huset har varit placerat i stadens utkant och flyttades nyligen för minst tre miljoner kronor – till en ny elfri miljö.

För de elöverkänsliga själva är orsakssambanden ofta klara och de driver på för fler elfria miljöer i skolan, på arbetsplatser och i hemmet. Men enligt Lena Hillert, som både forskat och arbetat kliniskt med elöverkänsliga personer under många år, riskerar åtgärderna stjälpa snarare än hjälpa personer i en svår situation.

ANNONS

–Det kan bli ett slags Moment 22 där den drabbade målar in sig i ett allt mindre hörn, säger hon och menar att oavsett resultat blir svaret mer avskärmning.

Den som inte känner av någon förbättring i sitt nya elsanerade hem riskerar tolka det som att elsaneringen var otillräcklig och försöker avskärma sig ännu mer. Den som känner sig bättre riskerar tolka det som en bekräftelse på att avskärmning är den rätta vägen.

–Det riskerar leda till att man undviker allt fler vardagsmiljöer, att man blir begränsad och funktionellt handikappad i sitt vardagsliv. I de värsta fallen kan man inte delta i vanligt liv med familj, vänner och barn, säger Lena Hillert.

Hon utesluter inte att kommuner i vissa lägen kan finansiera elsanering, men det måste ske efter noga övervägande och transparent.

–Om man ska göra den här typen av insatser så ska man vara öppen med att det görs av pragmatiska skäl i en desperat situation, inte för att det finns vetenskapligt stöd och bevisad positiv effekt. Placeboeffekterna är starka. Transparensen är viktigt både för den drabbade personen och för att inte övrig allmänhet ska uppfatta det som att de är utsatta för någonting farligt.

ANNONS

Hon betonar att få ifrågasätter att de elöverkänsliga mår dåligt och att de har dokumenterade symtom. Men att därifrån dra slutsatsen att just elektromagnetisk strålning eller mobilmaster orsakar symtomen är en helt annan fråga.

–Vi har testat tusentals personer utan att finna något enskilt fall med påvisat samband mellan exponering för elektromagnetiska fält och besvär. Det betyder att man riskerar vidta åtgärder på felaktig grund om man elsanerar bostäder, säger Lena Hillert.

Vad ska man då göra?

–A och O är egentligen att komma in tidigt och göra en genomgripande undersökning för att finna eventuella andra orsaker. Med kognitiv terapi kan vi arbeta med att hitta strategier och alternativa sätt att hantera detta på i stället för att isolera sig, vilket kan vara risken annars.

”Elkänsliga personer upplever symtom som rodnad, stickande känsla i huden, yrsel och trötthet. I dag finns inte något vetenskapligt underlag som styrker ett orsakssamband mellan dessa symtom och elektromagnetiska fält.”

ANNONS