Följ med ner i Västlänkens tunnlar till nya Centralen

I december 2026 ska första delen av Västlänken stå klar. När etapp Centalen är färdig kommer kapaciteten för region- och pendeltåg kraftigt att öka. På vissa sträckor kommer turtätheten till och med att tripplas.
– Det har varit ett stort pussel att få ihop den nya trafikplanen, säger Markus Ljung Gunnervall, trafikstrateg på Västtrafik.