Flera mässlingsfall – Sahlgrenska i stabsläge

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har gått upp i stabsläge sedan flera fall av mässling konstaterats. Man befarar att hundratals personer kan ha utsatts för smitta.
– Man ska aldrig söka vård på akuten om man inte verkligen behöver det, säger kommunikationsdirektören Anders Goliger.

ANNONS
|

Den 10 december konstaterades ett fall av den mycket smittsamma virussjukdomen mässling i Göteborg. Sedan dess har sex nya fall tillkommit, enligt Anders Goliger, kommunikationsdirektör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Det är ovanligt, säger han.

Finns det en koppling till det första fallet?

– Det är sådant som utreds, nu pågår smittspårning. Man kontaktar alla som kan ha kommit i kontakt med dels det första fallet, men också de sex som tillkommit.

LÄS OCKSÅ: Nytt fall av mässling i Göteborg

Med anledning av utbrottet har sjukhuset gått upp i stabsläge.

– Det handlar om att ta in extra resurser då det är ett stort jobb att kontakta alla de här personerna, dels vårdpersonal men också de som har befunnit sig på de aktuella avdelningarna. Vi samordnar resurserna och kallar in extra personal, säger Anders Goliger.

ANNONS

LÄS OCKSÅ: Disa, 6 månader, fick akutvaccineras

Hundratals kan ha utsatts för smitta

Det handlar om hundratals personer som ska kontaktas. Nu sätts det in extra personal på akutmottagningarna.

– Det gör man för att det inte ska komma in smittade som smittar andra, utan att de tas om hand direkt, säger Anders Goliger.

Ett av fallen ska röra ett barn som sökt vård på Drottning Silvias Barnsjukhus, i övrigt har majoriteten av fallen konstaterats på Östra sjukhuset.

– Det är framförallt där som de här fallen har varit, men inte bara, säger Anders Goliger.

Behöver man vara rädd för att söka vård?

– Man ska aldrig söka vård på akuten om man inte verkligen behöver det.

Anders Goliger vill dock mana till visst lugn.

– Om man inte vet med sig att man haft kontakt med någon som har mässling, ska man inte oroa sig. Det är ett begränsat utbrott. De flesta av fallen är kopplade till varandra och Sahlgrenska Universitetssjukhuset kontaktar alla, säger han.

Smittskyddsläkaren: Vanligt i södra Europa

Mässling är en virussjukdom som är mycket smittsam – men ovanlig i Sverige. De allra flesta vaccineras som barn.

– Är man ovaccinerad och inte har skydd och sitter i samma väntrum och någon som är smittsam är det stor risk att man själv blir sjuk, har smittskyddsläkaren Thomas Wahlberg tidigare sagt till GP.

ANNONS

LÄS OCKSÅ: Blandade känslor för vaccinationer

Gällande det fall som konstaterades tidigare i december så handlade det om en man som sökt vård både på vårdcentral och på Östra sjukhusets akutmottagning.

– Vi bedömer att vederbörande har smittats i södra Europa, där mässling är vanligt, sade Thomas Wahlberg då.

LÄS OCKSÅ: Få men högljudda vaccinationsskeptiker

Fakta: Mässling

Mässling är en mycket smittsam virussjukdom, som dock är ovanlig i Sverige då den ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. De allra flesta barn i Sverige vaccineras när de är 18 månader gamla.

Vanliga symptom är feber, torrhosta, irriterade ögon samt utslag på kroppen och i ansiktet. Sjukdomen kan bli allvarlig och leda till följdsjukdomar som exempelvis lunginflammation och i sällsynta fall hjärnhinneinflammation, som kan vara livshotande.

I många länder är sjukdomen vanligare och tiotusentals dör varje år, varav många barn.

Den som en gång insjuknat i mässling blir därefter immun.

Källa: 1177 och Folkhälsomyndigheten

ANNONS