Flera förskolor var utan förskollärare förra året

Över 20 förskolor i Göteborg saknade personal med förskollärarexamen förra året och 46 förskolor hade mindre än en heltidsanställd förskollärare med examen. Det trots att Skolverket säger att det måste finnas förskollärare på varje förskola.