Fler träd i Haga tas bort för att bygga Västlänken

När arbetet med Västlänken återupptas i Haga menar Trafikverket att flera träd är i vägen. Lind, alm, hästkastanj, bok och gullregn får maka på sig när tågtunnelns Hagastation ska byggas.
– Vi behöver mer ytor och mer plats att ställa våra maskiner, säger Mira Andersson Ovuka, miljöansvarig för Västlänken på Trafikverket.