Karin Pleijel, (MP) skolkommunalråd, är nöjd över att antalet elever i Göteborg som tar gymnasieexamen blir fler. Bild: Frida Winter/Göteborg stad
  Karin Pleijel, (MP) skolkommunalråd, är nöjd över att antalet elever i Göteborg som tar gymnasieexamen blir fler. Bild: Frida Winter/Göteborg stad

Fler tar gymnasieexamen i Göteborg

Göteborg sticker ut i statistiken över antalet elever som tar gymnasieexamen. Sedan 2014 har trenden varit positiv. 79 procent tog examen läsåret 2016/17, att jämföra med det nationella snittet från 2016 på 74 procent. – Vi är väldigt nöjda med våra siffror, och att de gått framåt i flera år, säger Karin Pleijel, (MP) skolkommunalråd.

ANNONS
|

Läsåret 2014/15 gick knappt 73 procent av gymnasieskolans elever i Göteborg ut med examen. Sedan dess har insatser satts in och ett idogt arbete från såväl skolor som utbildningsnämnden har gett resultat.

– Vi har haft ett systematiskt kvalitetsarbete för att ingen elev skall hamna mellan stolarna. Det innefattar såväl att elevers resultat följs systematiskt som att vi är ute och pratar med rektorer och personal i något vi kallar kvalitetsdialoger, säger Karin Pleijel, Miljöpartistiskt skolkommunråd, som sedan 2014 lett Utbildningsnämnden.

Kvalitetsdialogerna är tänkta att möjliggöra skolspecifika lösningar på bekymmer så som frånvaro, underkända betyg och dålig skolhälsa. Målet är att ingen elev ska hamna mellan stolarna.

ANNONS

Tillskott på 30 miljoner

2016 gav kommunstyrelsen också ett tillskott på 30 miljoner kronor för att se till att fler klarar skolan.

– Vi valde att höja skolpengen så att varje rektor tillsammans med sin personal kunde göra det som var effektivast för deras elever, säger Karin Pleijel.

Hon är stolt över skolornas arbete och att kommunledningen kunnat skapa bättre förutsättningar för Göteborgs elever.

– En fullbordad gymnasieexamen är en viktig förutsättning för att lyckas väl i framtiden.

I Sverige i stort är det stora skillnader mellan tjejer och killar. Sedan många år tillbaka sticker tjejerna iväg med både procentuellt fler som tar gymnasieexamen och med högre betyg. Karin Pleijel känner igen problematiken men säger att de senaste siffrorna visar attGöteborg inte har de skillnaderna.

– Skillnaderna mellan pojkar och flickor harjämnats ut det här året. På högskoleförberedande utbildningar är det en liten fördel för tjejerna, men på yrkesprogrammen är killarna bättre.

Inte i mål än

I Göteborg går runt 10000 elever i gymnasiet. Karin Pleijel säger att även om hon är nöjd med siffrorna för hur många av Göteborgs elever som går ut med gymnasieexamen, så är det många kvar som behöver stöttning och hjälp för att nå ända fram.

– Vi ger oss inte, vi vill att alla ska klara gymnasiet.

ANNONS
ANNONS