Fler nior går ut med godkända betyg i alla ämnen

Andelen elever i Göteborgs kommunala grundskolor som går ut med godkänt betyg i alla ämnen ökar i årskurs 9 jämfört med förra året. Om elever som gått i svensk skola kortare tid än fyra år räknas bort går 72,7 procent av niorna ut med godkända betyg i alla ämnen.

ANNONS
|

I dag presenterade Göteborgs kommun slutbetygen i årskurs 9 och 6 för eleverna i de kommunala grundskolorna. Friskolornas resultat presenteras av Skolverket i höst.

Förra året gick 67, 3 procent av eleverna ut nian med godkänt i alla ämnen och i år ökade andelen till 68, 2 procent. I siffrorna ingår inte den kategori av elever som Skolverket kallar "okänd bakgrund", alltså elever som är så nyanlända att de ännu inte fått ett personnummer. Om man inkluderar kategorin okänd bakgrund blir motsvarande siffra 66,7 procent.

LÄS MER:Stadsdelen Västra Hisingen toppar listan

Göteborgs stad har också infört en kategori för nyanlända, dvs för elever som gått i svensk skola kortare tid än fyra år. Om den kategorin räknas bort från statistiken ökar andelen nior som går ut med godkända betyg i alla ämnen till 72,7 procent.

ANNONS

Forskningen visar att det tar lång tid att lära sig svenska och när nyanlända först av allt måste lära sig tala och skriva på ett nytt språk riskerar deras inlärning i andra ämnen att stanna av om de inte samtidigt får ämnesundervisning på språk de redan behärskar.

Studieresultatet för eleverna i årskurs 6 minskade. Vårterminen 2017 gick 71.9 procent ut med godkända betyg i alla ämnen. Motsvarande siffra vårterminen 2018 backade till 69,6 procent. Även här är siffrorna för elever av "okänd" bakgrund borträknade och räknar man bort kategorin nyanlända går andelen upp till 73,4 procent.

Helene Odenjung, (L) kommunalråd i Göteborg är Alliansens talesperson för skolfrågor.

– Man ser också att meritvärdena går ner för niorna och minskar i alla stadsdelar även om man räknar bort elever med okänd bakgrund och det tycker jag är oroväckande. Att betygen för sexorna minskar är alarmerande och en fråga vi har lyft många gånger om, säger hon.

Andelen elever i årskurs 6 som går ut med betyg i alla ämnen har backat sedan 2015 då 74,9 procent av sexorna fick betyg i alla ämnen.

– Vi måste ge lärarna rätt redskap för att kunna vara lärare, att det är lugn och studiero i klassrummet och det är inte överallt. I vissa klasser är det så stökigt att lärarna knappt kan genomföra lektioner medan det i andra klasser inte är några problem. Några elever kan få hjälp hemma och andra inte och då blir det väldigt orättvist. Därför måste skolans status och ordning i klassrummet lyftas ordentligt, säger Helene Odenjung.

ANNONS

LÄS MER:Niornas och sexornas betyg – skola för skola

Från och med den förste juli i sommar kommer verksamhetsansvaret för alla grundskolor att flyttas från stadsdelarna till en centraliserad grundskolenämnd. Karin Pleijel (MP), kommunalråd med ansvar för skolan i Göteborgs kommun och ordförande i nämnden, ser fram emot omorganisationen.

– Det är en bra grund som den här omorganisationen står på och som vi är politiskt eniga om. Så vi har ett gyllene tillfälle att ta ett krafttag kring skolan i Göteborg. Arbetet underlättas på det sättet att vi får ett fokus på undervisningen, med lärarnas utrymme och att de kan utveckla sin undervisning träffsäkert med sina kollegor och enskilt. Det är det som får eleverna att lyckas, säger hon.

Det sjunkande resultatet för årskurs 6 ser Pleijel som en utgångspunkt för den nya nämnden att arbeta med.

– Även att vi fortfarande ser en skolsegregerad stad och det, jämte kompetensförsörjningen kommer vara de stora utmaningarna framöver. Vi vet att det tar tid att vända en skolutveckling och det finns inget annat än envishet och målmedvetenhet som gäller, säger hon.

LÄS ÄVEN: Frustrerande att inte fler elever lyckas

Fakta: Betygen per stadsdel

Årskurs 9

Andelen elever i procent som nått målen i samtliga ämnen per stadsdel VT 2018, årskurs 9. (Exklusive nyanlända inom parentes som alltså gått i svensk skola kortare tid än fyra år.)

Göteborgs stad 66,7 % (72,7)

Angered 42,7% (49,4)

Östra Göteborg 43,0% (49,0)

Örgryte-Härlanda 77,8% (82,2)

Centrum 63,6% (71,8)

Majorna-Linne 72,5% (75,5)

Askim-Frölunda-Högsbo 64,7% (70,5)

Västra Göteborg 78,6% (82,8)

Västra Hisingen 82,3% (87,6)

Lundby 64,4% (69.8)

Norra Hisingen 59,5% (66,3)

Årskurs 6

Andelen elever i procent som nått målen i samtliga ämnen per stadsdel VT 2018, årskurs 6. (Exklusive nyanlända inom parentes som alltså gått i svensk skola kortare tid än fyra år.)

Göteborgs stad 69,1 (73,4)

Angered38,0% (42,8)

Östra Göteborg 42,4% (48,3)

Örgryte-Härlanda80,0% (83,3)

Centrum 76,0% (83,5)

Majorna-Linné 74,6% (76, 5)

Askim-Frölunda-Högsbo 80,2% (84,3)

Västra Göteborg 80,4% (81,5)

Västra Hisingen 73,5% (77,5)

Lundby 74,0% (76,7)

Norra Hisingen 71,1% (76, 0)

Källa: Stadsledningskontoret

ANNONS