Fler nior blev icke godkända

ANNONS
|

Den negativa trenden i Göteborg innebär att antalet elever som fick minst godkänt i alla ämnen när de gick ut grundskolan tidigare i somras har minskat med 2,7 procent jämfört med år 2012. Göteborg sticker ut statistiskt sett – I Stockholm blev i stället 0,9 procent fler av niorna godkända i allt. Malmö försämrade sina resultat, men inte lika mycket som Göteborg.

Samtliga stadsdelar förutom en i Göteborg försämrade sina resultat. Bara i Örgryte-Härlanda gjorde niorna bättre i från sig jämfört med i fjol. Göteborgs stad skriver i sitt pressmeddelande om de negativa siffrorna att man har börjat arbeta för att stoppa tappet. Tre områden ligger i fokus: ledarskap i skolan, systematiskt kvalitetsarbete där resultat analyseras och ligger till grund för handlingsplaner, samt det kompensatoriska uppdraget som innebär att skolan ska vara en trygg plats där alla elever kan få stöd oavsett hemsituation.

ANNONS

Under våren beslutade även kommunfullmäktige att införa utbildningsutskott i alla stadsdelar som ska följa upp skolornas arbeten inom de tre områdena.

ANNONS