Fler barn med covid-19 på iva i Sverige

Under den fjärde vågen blir fler barn än tidigare under pandemin så svårt sjuka att de behöver sjukhusvård. Nu syns också en ökning inom intensivvården.
Det handlar dock om låga tal – barn blir sällan svårt sjuka av covid-19.