Fastigheten i Björkekärr hade 12 kilo sopor på ett helt år

På film syns det hur fastighetsskötaren i Björkekärr rotar i sopkärlen och plockar med sig hyresgästernas sopor som sedan försvinner.
De boende menar att han snokar fram information genom att gå igenom deras avfall – själv säger han att han källsorterar.
– Man slänger ju saker av en anledning och en del av sakerna man slänger vill man ju inte att andra ska se, säger en av de boende i huset.