Färre nybyggnationer i Göteborg

Bostadsbyggandet har ökat i hela Sverige, men i Göteborg påbörjades färre nybyggnationer förra året än 2015. "Ett stort rödgrönt misslyckande", menar Axel Josefson (M).

ANNONS
|

Bostadsbyggandet i Sverige ökade med 34 procent under 2016 och sammanlagt påbörjades nybyggnation av 63 100 nya lägenheter i landet. Det är det högsta antalet påbörjade lägenheter sedan 1990. Men i Göteborg ser statistiken annorlunda ut. Här påbörjades till och med färre lägenheter 2016 än 2015. – Det är ett stort rödgrönt misslyckande att inte bostadsbyggandet tar fart. De har lovat väldigt mycket kring detta över de senaste åren, men siffrorna blir inte bättre trots att personalen inom förvaltningarna ökat med 25 procent, säger Axel Josefson (M). "Kommer inte överens" Han menar att det största problemet är bristande rödgrön styrning, då man har svårt att enas mellan förvaltningar och de bolag som är med och bestämmer. – Man måste ha gemensamma riktlinjer och där har vi sett att de rödgröna inte klarat av att vara överens. Är de inte överens i nämnderna kan inte tjänstemännen heller komma fram, som exempelvis i Frihamnen, där ett rödgrönt gäng vill satsa på stadsmiljö och ett annat på bra kommunikationer för kollektivtrafiken. Det går inte ihop och det är en del i att antalet detaljplaner som blir klara inte ökar, menar han. Enligt Axel Josefson (M) måste man se över samarbetet med byggherrar och minska antalet överklaganden genom dialog med medborgarna innan man tar fram detaljplaner för att få fart på bostadsbyggandet i Göteborg. – Min analys är att det rödgröna gänget har sin idé om att man ska bygga slutna kvarter och verksamhetslokaler i bottenvåningen oavsett var i stan du är mer eller mindre. Släpper du in privata byggherrar i detaljplanerna så kommer bostäderna att öka, säger han.

ANNONS

Måste bli bättre Ulf Kamne, (MP) är ordförande i byggnadsnämnden och poängterar att det är en stor skillnad mellan antal påbörjade nybyggen och de lägenheter som faktiskt blir klara samma år. – Antalet lägenheter som påbörjas betyder inte något för hur många lägenheter som byggs klart på ett år. De som påbörjas 2016 blir inte klara förrän ett eller två år senare och förra året var det fler lägenhet än på 40 år som blev färdiga i Göteborg, säger Ulf Kamne. Han medger att det finns problem som gör att nybyggandet av bostäder går långsamt, inte minst när det gäller utbyggnader på gator och torg. – I botten har vi en stor volym bostadsbyggande, samtidigt som vi har flera stora infrastrukturprojekt, som Västlänken, igång. Men vi har problem med att vi inte får till utbyggnader på gator och torg, vilket gör att många projekt står och väntar. Det gör att man prioriterar det som väntat längst, även om förslag som kommit efter innebär fler lägenheter, och det måste vi bli bättre på, säger Ulf Kamne.

ANNONS