Färre byggen startade i år

ANNONS
|

Statistiken för hela 2016 är ännu inte klar, men under de första tre kvartalen sjönk både antalet påbörjade bostadsbyggen och antalet färdigställda jämfört med året innan.

– Det är inte acceptabelt, säger Axel Josefson (M), ledamot i byggnadsnämnden.

Han tycker också att det är oroande att antalet bostäder i antagna planer inte heller når upp till målet – 3586 i stället för 5000.

– Sedan 2014 har personalstyrkan på stadsbyggnadskontoret ökat med 20 procent, men planerna är ändå på ungefär samma nivå.

Moderaterna har gjort en jämförelse med hur det ser ut i Stockholm och konstaterar att man där får ut nästan dubbelt så många bostäder i plan per medarbetare. Till viss del beror detta på den rödgröna majoriteten i byggnadsnämnden, säger han.

ANNONS

– Det är mycket återremisser och tilläggsyrkanden, som till exempel med Karlavagnsplatsen nu senast. Det gör att saker fördröjs och går i stå.

För att få högre fart på planprocessen efterlyser han delvis nya arbetssätt där byggherrarna får en mer aktiv roll i planarbetet och en bättre dialog med närboende för att slippa överklagande, något som provats i Stockholm med gott resultat.

– Göteborg är ledande i landet på överklaganden. Det måste vi göra något åt.

Byggnadsnämndens ordförande Ulf Kamne (MP) håller inte med om att det kommer fram för få planer. Det är inte längre där problemet ligger, menar han. Och enligt stadsbyggnadsdirektören Agneta Hammer kommer antalet bostäder i plan nästa år bli så högt att det kompenserar för det som inte blev klart i år.

– Däremot har vi en flaskhals när det kommer till genomförandet. Där behöver vi lite nya metoder och arbetssätt, säger Ulf Kamne.

– Det är bland annat därför vi jobbar med en facknämndsöversyn. Samordningen mellan fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret behöver bli bättre.

Tanken är att byggboomen ska ta fart under kommande år. Men som GP berättat under veckan kommer få nya bostäder hamna i trångbodda förorter. Ulf Kamne håller med om att det är ett problem.

ANNONS

– Marknaden väljer var den vill bygga. Vi beordrar inte någon var de ska bygga och det finns en sämre lönsamhet i att bygga i områden där folk tjänar mindre. Så krasst är det, säger han.

ANNONS