Få vill undervisa i moderna språk

ANNONS
|

Den som vill utbilda sig till lärare väljer vid söktillfället en inriktning som innehåller två ämnen: ett huvudämne och ett andraämne. Huvudämnet är det man senare gör sin praktik och skriver examensarbete inom. Om man jämför söktrycket mellan olika ämneskombinationer märks tydliga skillnader vad gäller ämnenas popularitet bland de blivande lärarna.

– Generellt kan man säga att de inriktningar som innehåller NO-ämnen har platser kvar att söka. Vi sätter ingen begränsning för antagningen till kombinationer som innehåller exempelvis kemi eftersom det är såpass få sökande dit – vi tar alla behöriga studenter som kommer, säger Andreas Andersson, administratör på lärarutbildningsnämndens kansli vid Göteborgs Universitet.

ANNONS

Enligt statistik från Lärarnas Riksförbund som publiceras i Dagens Nyheter finns det totalt 17 blivande lärarstudenter i hela landet som sökt kemi som huvudämne, jämfört med 1095 stycken som sökt engelska.

Även för moderna språk är intresset oroväckande svalt. Trots att kvoten utan problem fyllts för ämnet engelska så erbjuds fortfarande platser på lärarutbildningen vid Göteborgs Universitet där engelskan kombineras med tyska, spanska eller franska.

– Vi får inte kombinera ämnen hur som helst, men till hösten erbjuder vi ett brett urval med i stort sett alla kombinationer vi har rätt att lära ut. Längre fram, när sökbilden klarnar, kan vi börja dra ner antalet inriktningar, säger Andreas Andersson.

Arbetsmarknaden för lärare i Göteborgsområdet är för tillfället inte jättegod. I våras placerades exempelvis 40 gymnasielärare i kommunens omställningsenhet och 15 av dem har fortfarande inte fått nytt jobb. Men enligt Andreas Andersson anpassas inte lärarutbildningen vid GU strikt efter hur behovet i kommunen ser ut.

– Det är klart att antalet jobb spelar in, men vi utbildar för hela landet. Vi är det lärosäte som erbjuder flest ämnen, däribland vissa ovanliga som exempelvis latin. Mindre lärosäten har inte möjlighet att driva lärarutbildning inom smala ämnen där elevunderlaget är litet, men vi har möjlighet att kombinera de inriktningarna med universitetets respektive kurser i ämnena.

ANNONS

Maria Jarl är ordförande för lärarutbildningsnämnden vid Göteborgs Universitet. Hon säger att politiskt fokus på skolan och alla reformer påverkar lärarutbildningen.

– Det sprids en viss bild i media av att läraryrket befinner sig i kris, och om man ser över ett längre tidsperspektiv så är det färre i dag som söker utbildningen än förr. Men nu till hösten har vi fler sökande och antagna än förra året, alltså en positiv trend. Jag tror att många inser att lärare är ett viktigt och attraktivt yrke.

ANNONS