Explosionen gick igenom vattenrutschkanans rör

Storbranden på Liseberg hade ett explosionsartat förlopp där tryckvågen gick genom vattenrutschkanans rör. Den ovanliga konstruktionen ställer stora krav på släckningsarbetet.
– Det liknar inte något annat, säger brandexperten Jan Wisén.