Timo Lyyras son är en av de elever som blev tillsagda att inte prata finska av lärare på Toleredsskolan. Bild: GP Arkiv/Privat. 
Timo Lyyras son är en av de elever som blev tillsagda att inte prata finska av lärare på Toleredsskolan. Bild: GP Arkiv/Privat. 

Elever förbjöds att prata finska av lärare

Flera finskspråkiga elever på Toleredsskolan i Göteborg ska ha blivit tillsagda av lärare när de pratade finska med varandra. Eleverna ska ha blivit tillsagda ett flertal gånger, både under lektionstid och på raster. Enligt Skolverket bryter skolan inte mot någon lag, men agerandet kritiseras. – Man motverkar intentionerna i skollagen och det ska man ju inte göra, säger Mats Wennerholm, undervisningsråd vid Skolverket.

ANNONS
|

Finskspråkiga elever på Toleredsskolan i Göteborg ska ha blivit tillsagda av personal på skolan att inte prata finska med varandra.Enligt eleverna ska det ha skett vid upprepade tillfällen, både under lektionstid och på raster, vilket P4 Göteborg var först att skriva om. Timo Lyyra är pappa till en av eleverna som ska ha blivit tillsagda.

–Min son och hans kamrater har fåtthöra av fyra stycken olika lärare vid olika tillfällen att de inte får prata finska med varandra, både på raster, på lektioner och påfritids, säger Timo Lyyra.

Totalt ska det handla om tre elever som uppger att de blivit tillsagda av lärare flera gångeratt inte prata finska med varandra.

ANNONS

Undersöker om fler är drabbade

Timo Lyyras son går i lågstadiet på Toleredsskolan och berättade om vad som hade hänt i förbifarten när hans pappa reagerade.

– Vi pratade om något annat så nämnde hannästan oavsiktligt det som har hänt. Jag ville veta mer och frågade då vidare för att jagtyckte det var oacceptabelt. Då fick jag veta att andra barn också fått höra det. Jag kontaktade deras föräldrar och en av föräldrarna hade hört det även från sitt barn.

Samtidigt påpekar Timo Lyyra att det kan röra sig om flera barn som blivit tillsagda, men inte berättat det för föräldrarna hemma.

– Barnen behöver inte nödvändigtvis nämna det här hemma, de kanske tror att det gör något fel.

Motverkar skollagen

Enligt Mats Wennerholm, undervisningsråd vid Skolverket,finns det situationer i skolan där det inte är lämpligt att man använder olika språk, men då får man diskutera det gemensamt för att komma fram till när det ska gälla. Men detfinnsinget stöd i styrdokumenten inom skolan för att förbjuda barn att använda sitt modersmål.

– Det ingår ju i skolans värdegrundsuppdragatt man ska förhålla sig till varandra, att ha generella förbud går inte. Det finns ingen lag man bryter mot, det man gör vid ett generellt förbud är att man motverkar intentionerna i skollagen och det ska man ju inte göra, säger Mats Wennerholm.

ANNONS

Timo Lyyra är med i en förening för sverigefinska föräldrar i Göteborg och berättar att han nu skickat ut en enkät till alla medlemmar för att se om flera barn har upplevt samma sak. Han har även varit i kontakt med rektorn för Toleredsskolan.

– Vi har haft kontakt med rektorn flera gånger och haft en diskussion flera gånger. Rektor har informerat sin lärarkår om att det inte finns något språkförbud och att de ska gå till botten med barnens upplevelse. Men jag tycker att det handlar om lärarna, varför de upplever att de kan förbjuda, och inte om barnens upplevelse, säger Timo Lyyra.

Internutredning på skolan

Enligt Ingela Bertheden, rektor på Toleredsskolan, är det ingen i personalen på skolan som känner igen att något som det barnen beskriver ska ha inträffat.

– Vi känner inte alls igen detta och har naturligtvis ingetspråkförbud på skolan. När det kom till min kännedom så tog jag upp dettai arbetslagen på skolan ochpå alla olika mötesforum, säger Ingela Bertheden.

Skolan har inlett en internutredning där kuratorer gör intervjuer med barnen för att prata om deras upplevelse. Ingela Bertheden påpekar även att skolan har ett kontinuerligt arbete i alla klasser med skolans behandlingsplan där man bland annat upplyser barnen om diskrimineringsgrunderna.

ANNONS

– Alla är vaksamma så att det inte ska hända igen, om det har hänt. Ingen av oss känner igen det, men det är jättetråkigt om någon upplevt sig särbehandlad och kränkt och då måste vi ta det på högsta allvar.

Så ni vet inte om det har hänt, även fast flera barn har berättat om sina upplevelser?

– Vi håller på och utreda om det har hänt, det är ingen i personalen som känner igen detta, här i detta skede, säger Ingela Bertheden.

ANNONS