Efter snökaoset – utredning tillsätts

Snökaoset i Göteborg under december har visat brister som finns i kommunens kommunikation mellan olika avdelningar. Under två veckors tid inkom 4 000 anmälningar gällande skador och utebliven snöröjning, närmare trehundra om dagen. Tusentals av dem föll mellan stolarna.
– Det är mycket snack och lite verkstad, säger Maud Strandberg som drabbats.

ANNONS
|

Göteborgarna är missnöjda med snöröjningen. Mellan den 29 november och 15 december fick trafikkontoret in 4 000 anmälningar. Vissa var allmänt missnöjda medan andra skadat sig svårt och fått sin vardag begränsad.

–Jag går på rehabträning och fick avboka det för jag inte vågar gå ut. Du ska inte behöva styra om ditt liv och inte våga gå ut bara för att det kommer lite snö, säger Maud Strandberg.

Den vanligaste orsaken till fotgängarolyckor är halkning, enligt statistik från Socialstyrelsen. Merparten av dessa sker mellan december och februari. Magnus Karlsson, överläkare i ortopedi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, menar att man under en vecka med kraftigt snöfall kan räkna med mångdubbelt antal olyckor jämfört med normalt.

ANNONS

– Något dygn hade vi 30–40 frakturer som kom in jämfört med 10–11 som normalt behöver opereras, berättar han och syftar på den kaosartade veckan i början av december.

En patient från veckan var Laila Elgh. Hon halkade på väg till vårdcentralen, trots att hon hade broddar.

– Jag hörde när foten bröts, det var som att knäcka en gren ungefär. Jag har aldrig känt den smärtan tidigare, säger hon.

Men trots tusentals anmälningar är det många som inte ens kommer fram till rätt förvaltning.

Anmälningar hamnar mellan stolarna

Anmälningar om snöröjningen hamnar i första hand hos kontaktcentret på Göteborgs stad och därefter trafikkontoret. Här behandlas ärenden där kommunen bär ansvaret. Anmälningar som gäller fastighetsägares ansvar skickas vidare till miljöförvaltningen. I december skickades 1 500 anmälningar från kontaktcenter till trafikkontoret, som också fått minst lika många anmälningar direkt till sig. Många av de anmälningar som inkommer till trafikkontoret gäller fastighetsägarens ansvar och ska egentligen skickas vidare till miljöförvaltningen för granskning.

De har ansvar för snöröjningen

Kommunen fördelar ansvaret för snöröjningen mellan miljö- och klimatnämnden och trafiknämnden. De delegerar i sin tur ansvaret vidare till miljöförvaltningen respektive trafikkontoret. Trafikkontorets uppgift är att anlita entreprenörer som snöröjer de kommunala gatorna medan miljöförvaltningen övervakar att fastighetsägarnas gator snöröjs som de ska. Oavsett om det är en kommunal eller en fastighetsägares gata är det kommunen som är ytterst ansvarig att det snöröjs. Om en fastighetsägare missköter snöröjningen kan miljöförvaltningen besluta om att ge ut ett föreläggande, alternativt dela ut vite.

– Jag får även ärenden som rör fastighetsägarens ansvar. Det beror på hur anmälaren ställer sin fråga och uttrycker sig till kontaktcenter. Tyvärr är det faktiskt så, det är inte lätt för kontaktcenter att hantera detta, säger Håkan Johansson, planeringsledare för trafikkontoret.

Av de 4 000 anmälningar som gjordes skulle ungefär tre fjärdedelar skickas vidare från trafikkontoret till andra förvaltningar och till fastighetsägare, enligt Håkan Johansson. Trots det hamnade enbart ett trettiotal anmälningar hos miljöförvaltningen. Vid GP:s första kontakt med ordförande för miljö- och klimatnämnden, Emmyly Bönfors (C), kände hon inte till hur stor omfattningen var.

ANNONS

– Det kan vara svårt i allmänhet som politiker att följa upp sånt som inte finns dokumenterat till nämnden, så att säga.

Förvirring och frustration

Anmälningar försvinner och prioriteras bort när de skickas fram och tillbaka mellan avdelningarna. Mejlkonversationer med inkomna klagomål vittnar om att medborgare själva behöver ta vidare sitt klagomål när de skickats fel. Vid kontakt med kommunen är handläggare förvirrade kring vem som bär ansvar för vad.

– Det som brukar bli en diskussion är vems mark det är. Är det kommunens eller fastighetsägarens ansvar? Oavsett vad ska vägen skottas. Det är problematiken, säger Bönfors.

Emmyly Bönfors (C), ordförande i miljö- och klimatnämnden.
Emmyly Bönfors (C), ordförande i miljö- och klimatnämnden. Bild: Olof Ohlsson

Det råder stor oklarhet och frustration kring tillsynen. Privatpersoner vittnar om att man blir kastad mellan fastighetsbolagen och kommunen i hopp om att få hjälp. Parterna hänvisar till varandra och i slutändan är det ingen som tar ansvar.

– Det är mycket snack och lite verkstad, säger Maud Strandberg.

Förvirring och brist i kommunikationen hos kommunen påverkar hur många anmälningar som i slutändan faktiskt hamnar på rätt plats.

– Det är inget medborgare ska behöva tänka på. Det är stadens ansvar att ta ett helhetsgrepp om frågan om snöröjning och frågan om hanteringen av klagomål, säger Bönfors.

Inte ett enda vite på fyra år

Vilket inte har gjorts. Fram tills nu. Den 25 januari tillsattes en utredning för att kartlägga bristerna i kommunikationen, vem som egentligen gör vad och varför miljöförvaltningen under fyra års tid aldrig gett ut varken föreläggande eller vite.

ANNONS

– Utifrån ett systemperspektiv: Har vi tillräckliga rutiner, bör vi utveckla dom på något sätt och vilka metoder har vi? säger Bönfors angående utredningens syfte.

Det nuvarande systemet fungerar uppenbarligen inte. Miljöförvaltningen ger inte ut vite eller föreläggande till fastighetsägare eftersom de tycker att ett mejl med information om ansvaret räcker.

– Vi vill vara en informativ myndighet som ger dem en chans att rätta till sina fel först och sen i sådana fall utfärda föreläggande och koppla det till vite, säger Frida Winbom, miljöinspektör på miljöförvaltningen.

När det gäller hur förvaltningen själva tycker att deras arbetsrutin fungerar medger Frida Winbom att det finns brister i det nuvarande systemet.

– Nej men det är klart att det finns tröghet i systemet. Och att vi informerar, det tar ändå tid innan information kommer fram till fastighetsägaren så att de kan åtgärda problemet.

Tvist med entreprenörer

Problemen med snöröjningen slutar inte där. Skötseln av kommunens gator har varit långt ifrån felfri. Vid ett kraftigt snöfall som inleddes natten till den 29 november blev kontaktcenter överbelamrat av flera tusen mejl som inte hann svaras på. Håkan Johansson menar att detta beror på de upphandlade entreprenörernas bristfälliga snöröjning.

– Det är absolut inte acceptabelt, det är en katastrof. Jättebeklagligt!

ANNONS
 Göteborgs stad kände sig trygga med att fortsätta samarbetet med entreprenörerna, men nu kan vite komma att dömas ut.
Göteborgs stad kände sig trygga med att fortsätta samarbetet med entreprenörerna, men nu kan vite komma att dömas ut. Bild: Paul Wennerholm

Redan i början av 2021 var kommunen missnöjd med några av entreprenörerna och hur de skötte snöröjningen. Åtgärder vidtogs och kommunen fortsatte samarbetet inför denna säsong.

– Vi hade möten med dem och såg förbättringar. Vi kände oss trygga men nu har det eskalerat, säger Håkan Johansson.

Trafikkontoret befinner sig nu i en juridisk process med entreprenörerna. På grund av rådande omständigheter vill Håkan Johansson inte kommentera vilka entreprenörer utredningen gäller. Han bekräftar däremot att de delar av stan som anmälningarna rör är desamma som de aktuella entreprenörerna ansvarar över. Nu väntar en tvist där vite kan komma att dömas ut.

– Det är ganska troligt att det kommer betalas ut ett vite men vi måste också kolla på var det har brustit. Det håller trafikkontoret på med nu, säger Toni Orsulic (M), ordförande i trafiknämnden.

Hoppas få ordning till nästa vintersäsong

Frågan som kvarstår är: Vem ser till att Göteborgs stad sköter snöröjningen? Hur ska man som medborgare få hjälp när ens klagomål inte följs upp? På kommunens hemsida kan man lämna in synpunkter kring kommunens arbete. Har man synpunkter på snöröjningen skickas det till Trafikkontoret – igen. I dagsläget jobbar ingen oberoende part med att utvärdera kommunens arbete. Felkommunikationen uppstår när varje avdelning jobbar självständigt men ändå är beroende av varandra. Medborgare kan däremot vända sig till JO eller JK vid tjänste- eller systemfel i kommunen.

ANNONS

Vintersäsongen fortsätter och fler snöfall väntas. På trafiknämnden hoppas Toni Orsulic att hoten om vite och de åtgärder som vidtagits kommer leda till att de berörda entreprenörerna gör sitt jobb. Förhoppningen är att kommunens ansvar över tillsyn och upphandlingar bör vara i ordning inför nästa säsong.

Behöver medborgare vara oroliga?

– Nej, det ska de inte vara, säger Toni Orsulic.

LÄS MER:Snöröjningen i Göteborg fungerade inte – nu väntar enorma viten

LÄS MER:Invånare rasar efter dålig snöröjning – chefen självkritisk

LÄS MER:Bilbärgaren: Det ska du alltid ha i bilen när det är halt och kallt

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS