Efter Nimas död - nu skärps reglerna för äldre hissar

Regeringen har beslutat att skärpa reglerna för äldre hissar. Sammanlagt handlar det om 5 800 hissar där det finns en risk att barn kan hamna mellan hisskorgens dörr och schaktdörren, likt det som hände femårige Nima i Göteborg i våras.
– Givetvis så underströk den mycket tragiska olyckan hur angeläget det var att snabbt komma fram med detta, säger bostadsminister Andreas Carlson (KD).