Dubbelt så många barn bortförda av hedersskäl

Sedan Göteborgs stad började sammanställa antalet bortförda barn av hedersskäl har siffrorna hamnat runt tio barn per år. I den nya kartläggningen för 2023 har den siffran mer än fördubblats.
23 barn misstänks har förts bort under förra året. Endast fyra har kommit tillbaka.
– Det är bra att fler barn uppmärksammas även om det är klurigare i dag att koppla det till hederskultur, säger Marie Larsson, avdelningschef på socialförvaltningen Centrum.