Dramatisk ökning av klotter i Göteborgs spårvagnar

Klottret i spårvagnarna har ökat med över 400 procent sedan 2018. Saneringen kan kräva allt från 15 minuters städning till omfattande reparation – med höga kostnader och krävande arbetsmiljö som följd.
– Man känner sig maktlös, säger Tito Rojas vid Göteborgs spårvägar.