Dömda för masskjutningen på Vår krog och bar flyttas

Ahmed Warsame och Adam Abdulahi, bägge dömda till livstids fängelse för dådet på Vår krog och bar, kommer att flyttas till säkerhetsavdelningen på anstalten i Kumla. ”Det föreligger en varaktig risk för rymning eller fritagning”, skriver Kriminalvården i sitt beslut.

ANNONS
|

18 mars 2015 rusade två personer beväpnade med automatkarbiner in på Vår Krog & Bar på Vårväderstorget i Biskopsgården ochöppnade eld. Flera av gästerna skadades och två av dem så allvarligt att de dog.

– Gärningen inne på restaurangen motsvarar livstid. Det var en ren massaker, sade åklagare Johan Udén under rättegången i Göteborgs tingsrätt. Åtta unga män dömdesför inblandning i attacken. Två av dem - Adam Abdulahi och Ahmed Warsamedömdes till livstids fängelseför medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord.Den förstnämnde har av polisen betraktas som den ledande figuren bakom attentatet.

Risk att männen flyr

Nu har Kriminalvården beslutat att de två männen ska flyttas till en säkerhetsavdelning på anstalten i Kumla. Anledningen är att man bedömer att det finns stor risk att männen rymmer eller fritas.

ANNONS

"Risken för rymning eller fritagning från anstalt bedöms vara hög", skriver Kriminalvården i sitt beslut.

Kriminalvården anser även att männen är särskilt benägnaatt fortsätta begå allvarlig brottslig verksamhet.

Har hotat personal

Bägge har under fängelsevistelsen varit hotfulla mot personal, något som även förekom under rättegångsförhandlingarna. Kriminalvården bedömer att det fortsatt finns risk för att männen agerar våldsamt i framtiden.

Dådet på Vår krog & bar var del av en större konflikt mellan två rivaliserande gäng i norra respektive södra Biskopsgården. I och med de två männens gängbakgrund bedömer man att det finns risk att dem blir utsatta för hämndaktioner i framtiden.

Utifrån den bedömning har Kriminalvården beslutat att ta årgärd och flytta de två männen till en säkerhetsavdeling på den så kallade Kumblabunkern.

FAKTA: Skotten på Vår krog & bar

18 mars 2015 rusade två personer in på Vår Krog & Bar på Vårväderstorget i Biskopsgården ochöppnade eld. Flera av gästerna träffades var av två av dem fick så allvarliga skador att de avled.

Under den omfattande utredningen som gjordes, riktades misstankarna mot åtta unga män som på olika sätt varit inblandade i händelsen.

Av dessa åtalades fem för dubbelmordet samt för 24 mordförsök. Och tre åtalades för medhjälp till mord samt medhjälp till försök till mord. Dessutom åtalas flera av dem för ytterligare grova våldsdåd. Däribland ett mord på Väderkvarnsgatan, grova vapenbrott och grovt narkotikabrott.

I tingsrätten dömdes de åtalade till straff mellan livstids fängelse och fängelse i sju år.

De två männen som dömdesför livstidsfängelse överklagade sina domar i hovrätten, men fälldes även där.

Ahmed Warsame är dömd för medhjälp till mord, medhjälp till försök till mord, medhjälp till framkallande av fara till annan och hot mot tjänsteman till fängelse på livstid.

Adam Abdulahi är dömd för medhjälp till mord, medhjälp till försök till mord, medhjälp till framkallande av fara för annan, hot mot tjänsteman, grovt narkotikabrott, brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål och grovt vapenbrott till fängelse på livstid jämte utvisning med förbud att återvända till Sverige. Brottsligheten har innefattat användande av militära automatvapen

ANNONS