Dödlig hundsjukdom sprids – via vattenpölar

En allvarlig bakteriell infektion sprids över Göteborg. Den riskerar att smitta både hundar och människor. – Det som kan hända i ett akutläge är att man kan få njursvikt och kan bli väldigt sjuk av det. I värsta fall kan djuret dö, säger Gustaf Svensson, chefsveterinär på djursjukhuset Blå Stjärnan. Den här artikeln publicerades ursprungligen år 2017 men har återigen fått spridning på sociala medier 2019.

ANNONS
|

Den senaste tiden har flera hundar i Göteborgsområdet drabbats av sjukdomen leptospiros. Sjukdomen är en zoonos, vilket innebär att den kan spridas från djur till människa. Blå Stjärnan har under sommaren behandlat två hundar och Evidensia har det senaste halvåret fått in tre smittade hundar. Siffran ingår inte i något större utbrott.

Bakterierna kan infektera djur genom slemhinnor och hudskador. Därefter kan sjukdomen smitta vidare via stillastående vatten som vattenpölar och vattendrag,där smittade djur harkissat.

Människor kan drabbas via infekterat hundkiss. Sjukdomen kan uppträda med lindriga, influensaliknande symptom, men också som en allvarlig, livshotande sjukdom med blödningar och skador på lever och njurar och kan ge gulsot, skriver Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

ANNONS

"Ovanlig sjukdom"

Sjukdomen kan i sällsynta fall leda till döden.

Enligt Gustaf Svensson, chefsveterinär på djursjukhuset Blå Stjärnan i Göteborg, är leptospiros en ovanlig sjukdom i Sverige. Under sommaren har två hundar behandlats vid Blå Stjärnan för sjukdomen.

– Det är inte ett så vanligt förekommande, men under de senaste åren har vi uppmärksammat sjukdomen mera men jag vet inte om det generellt har ökat. Vi har haft två fall av sjukdomen i sommar. Det som kan hända i ett akutläge är att man kan få njursvikt och kan bli väldigt sjuk av det. I värsta fall kan djuret dö, men det finns också de djur som klarar sig förbi sjukdomen med hjälp av intensivvård.

Katarina Bewig är chefsveterinär och specialist i hundens och kattens sjukdomar på Evidensia Djursjukhus i Göteborg. Hon berättar att de upplever en ökning i antalet hundar som drabbas av sjukdomen.

– Vi har haft tre fall på en kort tid,det är inget vi har sett i Sverige innan. Ett par av de fall vi haft har fått dödlig utgång. Tidigare har det varit importerade hundar i södra Europa som drabbats mestadels, men nu är det fler fall i Sverige än innan. Normalt är det smågnagare som är smittspridare och det som har gjort att vi har reagerat nu har varit att de hundar som har drabbats har bott i centrala Göteborg, så sjukdomen har fått fäste bland oss, snarare än i skog och mark. Därför har vi nu gått ut och rekommenderat att man ska vaccinera sina hundar, säger hon och fortsätter:

ANNONS

– Som hundägare tycker jag att man ska vara observant. Det är bra att vaccinera mot det här.

Dödligheten hög

GöteborgarenCathrin Thorvaldsen är en av de oroligahundägarna.

– Efter att ha läst på om sjukdomen så kände jag att det är bäst att ta det här på allvar och jag kände en ganska stor oro. Den här sjukdomen smittar på ett sätt som gör det omöjligt att gå ut med hunden, eftersom det hör till vanligheterna att hundar luktar mycket och det här smittar via andra hundars urin, säger hon och fortsätter:

– Jag blev orolig inför varje hundpromenad och nöjet i att gå ut med hunden försvann.

Leptospiroskan orsaka feber, blödningar i slemhinnorna och leverskador och finns hos bland annat vilda gnagare.

Dödligheten är hög och även om hundar överlever en infektion av arten Leptospiros canicola, kan de bli kroniska smittbärare ochutsöndra leptospira i urinen under några veckor efter infektionstillfället i olika grad.

Det finns vaccin mot den dödliga sjukdomen. Grundvaccinationen ska helst bestå av två vaccinationer med fyra veckors intervall och kan ges från sex veckors ålder.

Under tisdagen fick Cathrin Thorvaldsens hund sin första dos vaccin.

– Jag känner mig väldigt mycket lugnare nu.

Ovanligt i Sverige

Enligt SVA förekommer leptospiros i hela världen men är vanligare i länder med varmare klimat. Svår sjukdom hos hund till följd av leptospirainfektion är inte vanlig i Sverige. De skriver även att de flesta hundar som enbart vistas i Sverige inte behöver vaccineras mot leptospiros, då de flesta hundar inte uttvecklar sjukdomen.

ANNONS

Enligt SVA orsakar infektion med leptospira hos hund ofta ingen sjukdom alls. Om det utvecklas sjukdom så är den mild. Men det finns fall då en del hundar utvecklar allvarligare sjukdom, menar dem.

För att minska risken för att smitta till andra hundar, bör hunden om möjligt kissa där andra hundar inte rör sig, nosar, eller slickar och den bör också kissa där det är så torrt som möjligt.

Sjukdomen leptospiros

Vid misstanke om leptospiros tas blodprov för att undersöka om antikroppar bildats mot leptospira-bakterier. Två prover med minst en veckas mellanrum, upp till cirka två veckors mellanrum bör tas. Utvecklingen av antikroppar kan ta tid, och en del hundar har låga mängder antikroppar utan att det har med den akuta sjukdomen att göra- de kan ha varit infekterade tidigare utan att visa symtom. Ett enda prov kan vara svårtolkat. Även när två prover tas så är det i slutändan den veterinär som utreder och behandlar hunden som kan avgöra vilken diagnos som är troligast.

Hundar som insjuknar i leptospiros ges visserligen antibiotika, men annan behandling såsom vätska och understödjande behandling (inskrivning vid ett djursjukhus eller en klinik) är mycket viktig för svårt sjuka hundar.

De flesta hundar som bara vistas i Sverige behöver inte vaccineras mot leptospiros. I samband med ett eventuellt utbrott, och för hundar som ska ut och resa kan det, beroende på vart hunden ska resa och i vilka miljöer hunden skall vistas, vara aktuellt att rekommendera vaccination.

Källa: SVA

ANNONS