Direktören om att jobba utan munskydd: "Förstår personalens oro"

Under onsdagen fick personal på Sahlgrenska sjukhuset nya direktiv om hur de ska arbeta med patienter som misstänks vara smittade av coronaviruset – de ska inte längre bära munskydd. En rutin som går stick i stäv med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör i VGR, menar att myndigheten snart kommer att komma med nya rekommendationer.
– Jag förstår personalens oro. Vi har börjat med jättetuffa skydd och det gjorde vi när vi inte visste så mycket. Nu lär vi oss mer och mer och då ska vi också ta den erfarenheten.

ANNONS
|

Skyddsombuden på akutmottagningen och MAVA, medicinsk akutvårdsavdelning, på Sahlgrenska har gemensamt skrivit en begäran om arbetsmiljöåtgärd. Det är på de avdelningarna samt inom ambulanssjukvården som man främst möter patienter med misstänkt covid-19.

– Det känns inte tryggt. Plötsligt är man både rädd, ledsen och orolig för sin arbetssituation, säger Isabelle Yalcintas, skyddsombud för Kommunal.

LÄS MER:Rykte eller fakta om det nya coronaviruset

Instruktionen om att inte använda munskydd kom i förra veckan.

Vad fick ni för motivering till att ni inte skulle bära munskydd längre?

– "Det behövs inte". Vi frågade varifrån direktiven kom och varför. Vi påtalade att det här är ett akut problem och vi behöver ha svar på de här frågorna nu, säger Isabelle Yalcintas, skyddsombud för Kommunal.

ANNONS
Isabelle Yalcintas, skyddsombud på MAVA, medicinsk akutvårdsavdelning, för Kommunal.
Isabelle Yalcintas, skyddsombud på MAVA, medicinsk akutvårdsavdelning, för Kommunal. Bild: Privat

Beslut på regional nivå

Björn Andersson, chefläkare på Sahlgrenska, svarar via mejl och skriver att riktlinjerna är framtagna på regional nivå.

"Enligt den rutin som gäller i Västra Götalandsregionen och på Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska medarbetare använda antingen enbart visir, eller en kombination av skyddsglasögon och vätskeavvisande munskydd i kontakt med misstänkt smittade patienter och bekräftat smittade patienter."

Fackförbunden har bland annat begärt att arbetsgivaren följer Folkhälsomyndighetens rekommendation på adekvat skyddsutrustning vid smitta eller misstänkt smitta av covid-19. I rekommendationerna från myndigheten står att "vätskeavvisande munskydd i kombination med visir eller skyddsglasögon utgör ett adekvat barriärskydd för vårdpersonal i samband med både provtagning och vård".

LÄS MER:Oklart hur många som har avlidit i covid-19 i Västra Götaland

Ann Söderström är hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen. Hon menar att riktlinjer kring personlig skyddsutrustning kan ändras i takt med att man lär sig mer om viruset.

– Jag förstår personalens oro. Vi har börjat med jättetuffa skydd och det gjorde vi när vi inte visste så mycket. Nu lär vi oss mer och mer och då ska vi också ta den erfarenheten. Precis som jag litar på att våra intensivvårdsdoktorer ger rätt vård så litar jag på att våra vårdhygieniker också rekommenderar rätt skyddsutrustning, säger Ann Söderström.

Finns enighet i alla regioner

Västra Götalandsregionen har haft kontinuerlig kontakt med övriga regioner kring hur man hanterar coronaviruset. Regionen har också haft diskussioner med vårdhygien, som är en enhet inom sjukvården med specialkompetens kring hur man förebygger uppkomst och spridning av vårdrelaterade infektioner.

ANNONS

– Det finns en enighet i alla 21 regioner i hur det här smittar. Vi har lärt oss mycket nu och det här smittar som en influensa. Då är det stänkskydd man behöver ha, det vill säga ett heltäckande visir eller glasögon och mask samt handskar och förkläde, säger Ann Söderström och fortsätter:

– Vi har en dialog med Folkhälsomyndigheten så jag tror att de kommer att ändra sina riktlinjer inom kort, för det klart att vi ska ha samma riktlinjer i hela Sverige.

Ann Söderström poängterar också att sjukvårdspersonal fortfarande rekommenderas ha munskydd eller andningsskydd i vissa arbetsmoment där risken för smitta är större.

LÄS MER:Sjukvårdsdirektören: "Den branta lutningen kommer"

Enligt Isabelle Yalcintas, skyddsombud för kommunal, har uppmaningen och bristen på förklaring gjort att många i personalen är oroliga.

Har personal nu vårdat personer med misstänkt covid-19 utan munskydd?

– Jag såg personal som gjorde det i går och jag har också arbetskamrater som har använt munskydd i alla fall, för att de är rädda. Jag tror att det har varit lite blandat men det är det vi har fått till oss, att vi inte ska använda munskydd, säger Isabelle Yalcintas.

Olika typer av visir

Ann Söderström säger att man bygger riktlinjerna på WHO:s rekommendationer. Där står dock att man ska använda både visir och munskydd.

ANNONS

– Vi följer WHO:s rekommendationer. Problemet är att WHO behöver ta höjd för att det finns så många olika visir i omlopp i världen, varav många inte täcker munnen. Så om man läser WHO:s tabell kan man tolka det som att man alltid ska ha munskydd, men om man har kunskap om smittvägar och vad WHO menar förstår man att man inte behöver ha både ett heltäckande visir och ett munskydd, säger Christina Åhren och fortsätter:

– Grundprincipen som alltid gäller vid droppsmittor är att skydda ögon, näsa och mun. När vi säger att det räcker med visir handlar det om visir som täcker munnen och kan ersätta munskyddet. Annars blir det lite tårta på tårta.

LÄS MER:Sahlgrenskas personal tackade Haider

"Märkligt och oförståeligt för personalen"

Cecilia Dalman Eek, vice ordförande i Sahlgrenskas sjukhusstyrelse, menar att det är olyckligt att VGR inte följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller skydd vid provtagning för det nya coronaviruset.

– I Sverige förväntar vi oss att allmänheten följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det blir både märkligt och oförståeligt för personalen om de är de enda som inte ska göra det, säger hon.

LÄS MER:Ny coronaanalys ger hopp om immunitet

Beslutet om att vårdpersonal inte ska använda munskydd togs alltså på regional nivå under förra veckan, och enligt Cecilia Dalman Eek rör det sig inte om brist på utrusning.

ANNONS

– Min uppfattning är att regionen har gjort en annan bedömning än Folkhälsomyndigheten, och det är inte vad vi behöver just nu, säger hon och fortsätter:

– Det är viktigt att det är Folkhälsomyndigheten som håller i taktpinnen när det gäller rekommendationer. Vi kan inte jobba utanför deras riktlinjer. Coronaviruset kan inte smitta olika i Örebro och Västra Götaland, utan vi måste ha de här gemensamma bedömningarna.

ANNONS