Detta bör ditt barn kunna innan skolstart

Det är snart dags för skolstart och för vissa barn och föräldrar är det första gången någonsin. Grundskoleläraren och läromedelsförfattaren Maren Lie Malmo har till hemsidan Familjeliv gett sina bästa råd över vad föräldrar bör tänka på - och vad man inte behöver oroa sig över.

ANNONS

Vissa barn längtar och kan knappt bärga sig inför den första skoldagen. För andra är det omvänt en skräckfylld upplevelse. Men vad behöver barnen egentligen kunna när de börjar skolan? Hur kan föräldrarna hjälpa till? Familjelivbad, återgett i VG, norska grundskoleläraren och läromedelsförfattaren Maren Lie Malmo att tipsa om sina bästa råd inför skolstarten.

– Ingen förväntar sig att barn ska kunna allt men det är likafullt vissa enkla saker som man bör kunna samt vissa saker som är bra att kunna innan man går sin första skoldag, säger hon till Familjeliv.

Till bakgrund för sina tips har hon talat med flera förstaklasslärare för att ta reda på vilka sociala och praktiska färdigheter som barnen bör behärska.

ANNONS

Praktiska färdigheter viktigare än att kunna alfabetet

Enligt Maren Lie Malmo är inte det allra viktigaste att kunna alfabetet innan eleven kliver innanför skolportarna för första gången. Mycket viktigare är det att behärska praktiska färdigheter så som att stänga skolväskan själv samt att kunna hitta matsäcken i väskan.

– Pröva att öppnamatlådantillsammans med barnenochse om den sitter för hårt,sägerLie Malmo till Familjeliv, ett tips som många i Norge nog kan ha nytta av då skolmatsbespisninginte existerar i Norge.

Det är också viktigt att barnen förstår att de förväntas att städa efter sig själva när de är på skolan och har fått förklarat hur man gör, förklarar grundskoleläraren Lie Malmo.

Vidare anser Lie Malmo att barnen som börjar i första klass ska kunna klä på sig, klä av sig samt knyta sina egna skor.

– Desto mer självständigt ett barn är desto bättre. Att kunna öppna och stänga en gylf är också bra, säger Lie Malmo till Familjeliv.

Den allra viktigaste färdigheten som ett barn ska kunna är dock inte någon av ovanstående. Allra viktigast är det att barnet från en tidig ålder lär sig att använda en toalett ensam samt att alltid tvätta händerna efter ett besök.

Väldigt viktigt med sociala färdigheter

Det räcker dock inte att klara av det rent praktiska för att skoltillvaron ska bli vad den kan bli. Även sociala färdigheter är viktiga att ha.

ANNONS

Lie Malmo trycker extra hårt på att barn som är vana vid att få mycket uppmärksamhet hemma måste lära sig att dela lärarnasuppmärksamhet med andra barn i skolan genom att ha tålamod och lära sig att lyssna istället för att prata i mun.

Vidare är det viktigt att lära sig att stå i kö och vad vänskap innebär för att senare klara av vuxenlivet.

Slutligen är det viktigt att inte vara en dålig förlorare. Barn leker hela tiden och det är viktigt att vara både bra vinnare som att klara av att ta en förlust.

I punktform

 1. Öppna och stänga skolväskan
 2. Hitta, öppna och packa undan matlådan
 3. Knyta skorna
 4. Klä av sig och på sig själv
 5. Klara av att gå på toaletten själv
 6. Varatålmodig ochväntapå sin tur
 7. Lyssna till andra
 8. Stå i kö
 9. Dela (uppmärksamhet, leksaker)

 1. Vara en god vän
 2. Inte vara en dålig förlorare
ANNONS