Sven-Erik Alhem, ordförande för Brottsofferjourernas Riksförbund.
Sven-Erik Alhem, ordförande för Brottsofferjourernas Riksförbund.

”Det är en extremt farlig situation”

ANNONS
|

Brottsofferjourernas Riksförbund ser allvarligt på bostadsinbrott – speciellt när de boende är hemma och tvingas att antingen gömma sig av rädsla eller försöka skrämma bort tjuven.

– Det är en extremt farlig situation som riskerar att leda till våld. Vi anser att det borde höja straffet i domstol avsevärt om tjuven brutit sig in trots att man vetat om eller misstänkt att någon befann sig i bostaden, säger ordförande Sven-Erik Alhem.

Det är generellt sett ovanligt med inbrott på natten eller morgonen då de flesta är hemma. Vanligast är att tjuvarna kontrollerar om huset är tomt innan de skrider till verket. Men den senaste veckan har ett par extra hänsynslösa ligor härjat i Göteborgsområdet.

ANNONS

– Tjuvar tar efter varandra, det blandas och ges. Vanligtvis går de kanske inte in när folk sover, men det händer. Ibland av misstag och ibland inte, säger Per-Åke Loftegård, chef för brottsspaningsenheten i Storgöteborg.

Numera är det vanligast med villainbrott runt jul och nyår – för bara några år sedan var anmälningarna mer jämt fördelade över året. Antalet inbrott i villor och radhus ökade förra året enligt BRÅ, medan inbrott i lägenheter, källar- och vindsförråd minskade. Västra Sverige och Skåne är svårast drabbade. I Göteborg har polisen sedan 2012 lagt större fokus på bostadsinbrott, och koncentrerat utredningarna till en enhet.

– Folk känner sig extra kränkta av den här typen av brott eftersom gärningsmännen invaderar hemmet. Vi åker ut på alla larm och försöker gripa tjuven på platsen. Tar man någon senare med stöldgodset blir domen ofta bara för häleri, säger Per-Åke Loftegård.

Ersättning från försäkringsbolag påverkas inte av om man var hemma när inbrottet skedde eller inte. Dock erbjuder bland andra Trygg-Hansa krishjälp som omfattar tio samtalstillfällen för kunder som känner att de behöver hjälp att bearbeta traumat.

ANNONS
ANNONS