Den moderata maktkampen kan påverka hur staden styrs

Moderaterna har chansen att ta över styret i Göteborg för första gången på 24 år. Då ägnar partiet tid och kraft på en intern maktkamp. Det är inte bara anmärkningsvärt, det kan också påverka möjligheterna till maktskifte på mer än ett sätt.