Martin Wannholt (D) vill att Göteborgs stad ska göra mer för att underlätta under coronakrisen.
Martin Wannholt (D) vill att Göteborgs stad ska göra mer för att underlätta under coronakrisen. Bild: Anders Ylander

Demokraternas förslag: Låt kommunanställda täcka upp i vården under coronakrisen

Demokraterna vill att Göteborgs stad ska göra mer för att underlätta under coronakrisen, bland annat se över om kommunanställda kan täcka upp inom vården.
– Alla andra kommuner agerar, men inte Göteborg, säger Martin Wannholt (D).

ANNONS
|

Demokraterna har lagt ett yrkande i kommunstyrelsen inför onsdagens sammanträde som handlar om att Göteborgs stad ska kunna sätta in ytterligare åtgärder om coronakrisen förvärras.

Formellt handlar det om att stadsledningskontorets centrala krisledningsgrupp får tre olika uppdrag.

Demokraternas partiledare och kommunalråd Martin Wannholt vill att staden tar fram ett underlag över hur kommunanställda kan stötta sjukvården i ett läge där Västra Götalandsregionens resurser inte räcker till.

– Vi har en hel del undersköterskor och sjuksköterskor som sköter den kommunala hemsjukvården och kompetenta människor som tidigare jobbat inom vården. Vår vilja är att snabbt skanna igenom vilka kompetenser vi har och som vid nästa krisläge kan omfördelas från Göteborgs stad till regionen, säger han.

ANNONS

Vill ge anstånd på hyror

Demokraterna vill också att krisledningsgruppen tar fram ett förslag på hur företag kan få skjuta upp inbetalning av kommunens olika taxor och avgifter. Exempelvis kan bland annat handla om sophantering, serveringstillstånd, byggtillstånd för uteserveringar.

– Vi kan ge anstånd på avgifter i ett halvår eller ett år. Vi har nollränta och kan klara av det i kommunen. Det skulle betyda mycket för butiker, krögare, restauranger med flera. Det är ett försöka att rädda så många av våra småföretag som möjligt, säger Martin Wannholt.

Wannholt vill parallellt till detta också föra en dialog med Fastighetsägarna GFR för att se om det är möjligt att skjuta upp lokalhyrorna i tre månaders tid räntefritt.

– Kan vi komma överens om en Göteborgsöverenskommelse så kan vi rädda många butiker i vår stad, säger Martin Wannholt.

Föreslår slopad trängselskatt

Tredje punkten i förslaget handlar om att det ska bli lättare att kunna åka bil till och från jobbet. Martin Wannholt menar att det skulle kunna handla om fri parkering och slopande av trängselskatten under en månads tid.

– Nu har Anders Tegnell gått ut och sagt att alla som kan jobba hemma ska göra det. Men nu är det så att många inte kan jobba hemifrån och behöver gå till jobbet. Då kan vi underlätta genom att minska smittrisken genom att erbjuda fri parkering och be regeringen ta bort trängselskatten.

ANNONS

Enligt Wannholt finns det inom kommunen också upphandlade avtal med taxikedjorna som skulle kunna möjliggöra att nyckelpersonal inom hemtjänst och hemsjukvård kan överväga att ta taxi till jobbet.

Men det är ju ganska glest på bussarna idag?

– Det är många tomma bussar, men det finns också många fulla. Du såg vad som hände i SL:s länstrafik, människor som förare blir sjuka. Det är viktigt att vi erbjuder den här alternativen och tar smittrisken på allvar.

Hittills är Sverigedemokraterna det enda partiet som stödjer Demokraternas förslag, vilket innebär att det för närvarande saknar majoritet. GP har sökt kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M) som meddelat att han inte vill kommentera yrkandet i nuläget.

ANNONS