Arkitekterna Kjellgren Kaminsky föreslår en nedsänkt boulevard med caféer, restauranger och butiker - och innanför dem, också under mark,  stora idrottshallar och -planer.
Arkitekterna Kjellgren Kaminsky föreslår en nedsänkt boulevard med caféer, restauranger och butiker - och innanför dem, också under mark, stora idrottshallar och -planer.

De vill göra Heden mycket större - under mark

Istället för att bebygga delar av Heden vill göteborgsarkitekterna Kjellgren och Kaminsky flytta dit ännu mer idrott - i hallar och på planer under marken.

ANNONS
|

Genom att flytta Valhalla sporthallar och Ullevi tennisklubb till nya hallar och banor under Heden vill de båda arkitekterna utöka det som de tycker är det allra bästa med de öppna ytorna - idrotten. Samtidigt som nya bostäder kan byggas bredvid Valhalla och Gamla Ullevi.

Fredrik Kjellgren och Joakim Kaminsky har på eget initiativ tagit fram förslaget på bilden.

Det går ut på att gräva ner inte bara parkeringsplatser - som det alltid brukar heta att man ska göra på Heden - utan framförallt en massa sporthallar, tennisbanor, gym och andra idrotts- och friskvårdslokaler under dagens fotbollsplaner och andra öppna ytor.

ANNONS

Och mitt emellan dessa underjordiska anläggningar löper en nedsänkt boulevard, två våningar djup, som korsar Heden i Vasagatans förlängning, med mjuka stigningar i ändarna mot Vasagatan i väster och Bohusgatan i öster.

– Det skulle bli som en vanlig stadsgata, lika bred men eftersom gatan bara skulle gå tiotalet meter under Hedens yta, så skulle boulevarden bli ljusare än gator med högre hus omkring, säger Joakim Kaminsky.

Boulevarden skulle få träd, uteserveringar, restauranger, butiker och arbetsplatser. Idrottslokalerna innanför nås både från boulevarden och från p-garaget bakom.

Varför vill ni föra ut ert förslag just nu?

– Jag har gått och klurat en längre tid, som man gör som arkitekt, ibland också när det gäller saker som man själv inte arbetar aktivt med, svarar Joakim Kaminsky.

I kommunens pågående planering för Heden är inriktningen att bebygga kanske en femtedel av de öppna ytorna. (Kommunens planering beskrivs kortfattat i en faktaruta efter denna artikel.)

Ni på Kjellgren Kaminsky vill inte bygga något alls, till exempel bostäder, på ytan?

– Nej, för jag kan tycka att det finns en onödig motsättning mellan att förtäta och bevara, både här på Heden och i stan i allmänhet. Med vårt förslag vill vi visa på att man kan göra både och, både äta kakan och ha den kvar, säger Joakim Kaminsky.

ANNONS

– Det finns de som kallar Heden för Göteborgs Central Park, som i New York, eller Hyde Park, som i London. Men dit är det en bit kvar, tycker jag, Men genom att ta det bästa med Heden, som Gothia Cup och Partille Cup, och lägga till ännu mer av detta kan man sätta Göteborg ännu mer på kartan. Det är svårt att konkurrera och göra internationellt avtryck med ett högt hus, det gäller att i stället förstärka det som är speciellt för Göteborg, säger han.

De stora underjordiska byggena räknar Kjellgren Kaminsky med ska gå att delvis finansiera genom att kommunen säljer byggrätter för nya lägenheter på marken där Ullevi tennisklubb och Valhalla sporthallar nu ligger.

Tennisklubben ligger granne med Gamla Ullevi, snett emot Heden. Valhalla sporthallar ligger mellan Scandinavium och Valhallabadet.

På dessa båda ställen skulle det, enligt Joakim Kaminsky, kunna byggas sammanlagt 400 nya lägenheter.

– Det är mycket attraktiva ställen i stan, säger arkitekten Joakim Kaminsky.

FAKTA: Kommunen presenterar förslag nästa år

  1. Efter så kallade parallella uppdrag härom året, där ett antal arkitektgrupper fick lämna förslag på hur framtidens Heden skulle kunna se ut, sammanställde kommunen förra året en inriktning för det fortsatta arbetet. (Kjellgren Kaminsky var inte en av dessa arkitektgrupper)
  2. I kommunensinriktningingår att eventuellt bebygga kanske en femtedel av Heden, framförallt med bostäder, och i så fall längs de östra och norra sidorna, det vill säga längs Sten Sturegatan och Parkgatan.
  3. Kommunen planerar att presentera sina planer - i form av ett förslag till ny detaljplan för Heden - tidigast till våren, 2017.
ANNONS