De tar hand om brotten som drabbar svenskar varje dag

De beskriver sig själva som polisens mjuka avdelning – men de har under de senaste åren fått ett tyngre uppdrag. Dygnet runt, årets alla dagar sitter polisens kontaktcenter (PKC) redo för att vara ventilen ut mot allmänheten.
– Vi utreder brott genom att vidta initiala utredningsåtgärder, säger Elsa Kinnerfors som jobbar som PKC-operatör.