De fiskar upp elsparkcyklarna ur vattnet

Elsparkcyklar som kastas i vattnet har i flera städer blivit ett stort problem. Nyligen hittade två dykare tio elsparkcyklar i Mölndalsån.
– I värsta fall kan batterisyrorna och de giftiga metallerna från batteriet leda till att organismer dör, säger Torbjörn Köre, miljöinspektör på Miljöförvaltningen i Göteborg.